GEILO TREDOBLER ANTALL LÆRLINGPLASSER OG VIL ETABLERE REISELIVSHØYSKOLE

Geilo satser nå tungt for å øke rekrutteringen til reiselivsbransjen og vil tredoble antall lærlingplasser ved reiselivsbedrifter på Geilo. Økt rekruttering skal bidra til å gjøre Geilo til landets fremste lærlingsdestinasjon for reiselivsstudenter. Og ambisjonene stopper ikke der; neste skritt blir å etablere ny reiselivsfagskole på høyfjellet.

Geilo har lang tradisjon som lærlingsdestinasjon. Både innenfor salg, markedsføring, kokkeyrket, resepsjon og servitørbransjen, har Geilo vært vertskap for hundrevis av lærlinger, på hoteller, restauranter, og ved andre servicebedrifter.

– Lærlingene må ville dette, og det tror vi at de gjør. Hol Kommune er en vekstkommune, med høy verdiskapning, befolkningsvekst og økt turisme. Sertifiseringen som bærekraftig reiselivsdestinasjon vil gi lærlinger et bredt og faglig interessant utdanningsløp som svært få kan vise maken til, sier turistsjef Pål K. Medhus på Geilo.

Høsten 2016 og i vinter har Geilo hatt opp mot 30 VG2 elever på arbeidspraksis. Elevene har kommet fra Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg har Geilo 9 lærlingplasser. Hallingdal opplæringskontor har allerede startet en sjarmoffensiv mot videregående skoler i hele Sør-Norge for å få flere praksiselever til Hallingdalsregionen. Responsen har så langt vært svært positiv.

– Potensialet er stort og viljen til å satse på de unge har aldri vært større blant reiselivsbedriftene i Hallingdal. Dette er fremtidens vekstbransje og vi er villig til å påta oss vår del av samfunnsansvaret for å rekruttere flere unge talenter til en fornybar og bærekraftig næring. Geilo vil være fyrtårnet og motoren i dette arbeidet, sier daglig leder, Ove Fekene, ved Hallingdal opplæringskontor.

Fra 9 til 30 lærlinger på Geilo

Geilo vil nå tilby totalt 30 lærlingplasser og 15 nye lærlinger per år, over en tredobling fra dagens bemanning. Bardøla Høyfjellshotell, Vestlia Resort, Highland Lodge, Dr Holms, Hallingstuene og Visit Geilo, vil være vertskap for de aller fleste av disse praksisplassene.

Daglig leder ved Bardøla Høyfjellshotell, Terje Simonsen, vil være faglig ansvarlig for opplæringen av lærlingene på vegne av eget konsern. Simonsen er selv fagutdannet kokk og vinkelner og har vært sensor for lærlinger i mange år. Han er ikke i tvil om at dette er riktig vei å gå.

– Vi ønsker å satse på unge og talentfulle reiselivsspirer. All erfaring har vist at våre lærlinger bidrar til både bransjeutvikling og destinasjonsutvikling. Mange går rett inn i fast jobb hos oss etterpå, og på sikt inn i viktige lederfunksjoner. Andre tilegner seg ny erfaring andre steder og kommer gjerne tilbake med ny kunnskap, som bidrar til å løfte vår destinasjonskompetanse ytterligere, sier Simonsen.

Vil ha reiselivsfagskole på fjellet

En tredobling av antall lærlingplasser er første steg på veien i et langsiktig mål for å etablere et nytt høyskoletilbud blant norske reiselivsstudenter på Geilo.

– Gjennom økt rekruttering av lærlinger, bidrar vi til å øke anseelsen og interessen for reiselivsutdanningen i Norge. Det er er viktig del av vårt strategiske satsing og skal berede grunnen for å realisere vår langsiktige ambisjon. På sikt håper vi å kunne tilby en reiselivsfagskole på Geilo, hvor vi både kan tilby etterutdanning og fagspesialisering innenfor ulike fagområder i norsk reiseliv, avslutter Simonsen.

Bilde, fra venstre: Daglig leder Terje Simonsen ved Bardøla, konditorlærling Mari Ruud, kokkelærling Nils Vidar Løff Hotvedt og turistsjef Pål Knutsson Medhus på Geilo. Foto: Paul Lockhart

About hkp