GLADSOMMER FOR BYHOTELLENE

grandBortsett fra noen få minustall langs «oljebeltet» ved kysten, hadde alle de største byene vekst i antall solgte hotellrom fra juli i fjor til juli i år. De fleste hadde svært høy vekst. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance.

I Bergen var det nesten 8 % flere hotellrom å fylle denne juli måneden enn i juli i fjor. Likevel steg rombelegget med 4,6 %.

Det var 16,8 % flere solgte rom i Bodø i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Prisene gikk opp med 6 %. Det var 21,6 % flere tilgjengelige hotellrom, så belegget falt med 4 % til 73,5 %.

Hotellbelegget for hotellene i Drammen gikk i juli opp fra 41 til 49 %. Det var den nest høyeste beleggsveksten blant de norske storbyene.

For hotellene ved og rundt landets hovedflyplass økte rombelegget fra 56,6 % i juli i fjor til 64,7 % i juli i år. Kun 4 byer i vår oversikt hadde en bedre beleggsutvikling enn Gardermoen. I samme tidsrom falt romprisene med 1,6 % til 592 kroner. Det er de nest laveste hotellromprisene i juli måned, kun foran Drammen.

Juli måne bød på en beleggsvekst på enorme 29 % i Haugesund. Fra bransjehold forklares veksten med Iron Man-konkurransen, NM i friidrett og et forsinket rigg-prosjekt. Noen stor sommerturistby er ikke Haugesund, for tross voldsom vekst ble juli-noteringen bare på 45 %, og det er svakest blant storbyene i Norge.

Kristiansand hadde suverent høyest rombelegg og de overlegent høyeste rompriser, og dette gav en RevPAR som i juli var nesten 400 kroner høyere enn tilsvarende for nummer to på listen, Bergen!

Kristiansund var en av kun 3 byer i vår oversikt som hadde nedgang i antall solgte rom fra juli i fjor til juli i år.

Hotellene på Lillehammer og Hamar hadde samlet en beleggsoppgang på meget pene 12,3 % fra juli i fjor, og man havnet i årets juli måned på 71,8 %.

I likhet med mange andre norske storbyer opplevde Molde en meget god vekst i rombelegg. Veksten var på solide 9,5 % og sendte kapasitetsutnyttelsen til 79,9 %.

Det ble solgt over 42.000 flere hotellværelser i Oslo med Fornebu i juli i år enn i juli i fjor! Det sendte beleggsprosenten opp til 67,4 som er det høyeste i juli-sammenheng i hovedstaden de siste 8 årene. I tillegg steg gjennomsnittlig oppnådd rompris med hele 11,7 %, og dermed økte RevPAR med smått utrolige 30,5 %.

Det har vært skrevet spaltemeter med avisartikler om elendigheten som har preget hotell-Stavanger det siste året. Juli gav ingen lyspunkter. Belegget falt med 14,2 % og prisene falt 6,6 %.

Det var 10,2 % flere hotellrom i Tromsø i juli i år enn det var i juli i fjor. Likevel økte kapasitetsutnyttelsen med 6,1 %.

Antallet tilgjengelige hotellrom i trondheimsmarkedet var i juli i år 10,6 % høyere enn i juli i fjor. Da hjalp det ikke så mye at antallet solgte rom steg med 3,6 %. Romprisene falt med 0,9 % og endte på 656.

Hotellene i Ålesund skilte seg fra de andre byenes hoteller i juli. Ikke bare opplevde de, som en av tre byer, et beleggsfall (-2,3 %). Prisøkning var nemlig på hele 17,9 %. Ingen andre byer hadde en så kraftig prisvekst.

Av: Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

About admin