HOTELLDRIFT MEST LØNNSOMT I VEST

Hittil iår har hotellene i Bergen og Stavanger-området de desidert høyeste romprisene og losjiinntekter per tilgjengelige rom. Grunnlaget for lønnsom drift er altså best i vest.

Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

Stavanger (NOK 1.121) topper prislisten hittil iår foran Bergen (994). RevPAR er ganske lik mellom de to byene (NOK 740 og 730), men ned til Trondheim er det over NOK 200. Dette betyr at for to like store hoteller (200 rom), ett i Trondheim og ett i Bergen, vil differansen i årlig losjiinntekter være rundt MNOK 15 – alle andre forhold holdt likt. Dette er et stort tankekors i et investeringsperspektiv.

Mye hotellkapasitet er på vei inn i bergensmarkedet. Dette vil sette press både på priser og belegg. Det betyr nødvendigvis ikke at bildet endres så mye vis a vis de andre hotellbyene, som f.eks. Trondheim, for også her kommer det mange nye hotellrom de nærmeste årene.

Oktober-tallene og de akkumulerte tallene for Bergen var gode. – Men når det gjelder utviklingen mot fjoråret,  er det visse forutsetninger som har endret seg. Ifjor i oktober måned var det registrert 4648 rom ute av drift p.g.a. oppussing, mens det iår er registrert 1505 rom. For perioden januar-oktober var det 54.497 rom ute av drift ifjor, mot 38.227 rom iår, forteller Terje Thorstensen, som dermed konkluderer med at det ifjor var ganske mange dager man måtte si nei til bestillinger i Bergen. Thorstensen er City Revenue Manager for de fire Scandic-hotellene i Bergen.
Sølvi Solmunde, som er direktør på Clarion Hotel Bergen Airport bekrefter at oktober har vært en bra måned for hotell-Bergen. – Blant annet var det et par store kongresser i sentrum som har vært med på å øke etterspørsel, forteller hun.

De fleste byene og destinasjonene i oversikten fra Benchmarking Alliance oppnådde vekst fra oktober ifjor til oktober iår. Det var hovedsakelig på belegg oppgangen var størst.

Bodø-hotellene hadde med 85,9 % det høyeste belegget i oktober.

– Helgebelegget var veldig høyt hos alle hotellene. Det er ikke vanlig. Det høye trykket på tirsdager og onsdager har nok også gjort sitt til at mandager og torsdager er mye fullere enn tidligere, kommenterer Hege Stefansen, direktør på Rica Hotel Bodø.

Etter Bodø fulgte bl.a. Bergen (79 %), Stavanger**** (73,2 %), Tromsø (72,3 %), Oslo*** (68,8 %) og nevnte Trondheim (68,7 %). Bortsett fra Trondheim hadde samtlige vekst fra oktober ifjor.

Som vanlig var det Stavanger som hadde de høyeste romprisene*, NOK 1.166 i oktober. Så fulgte bl.a. Bergen (975), Oslo (958), Bodø (923), Tromsø (889), Gardermoen (881) og Trondheim***** (852). Alt dette ifølge statistikken til Benchmarking Alliance.

(*)           Med rompris menes her losjiinntekt per solgte rom eks. MVA. Påslag for frokost og avgifter fra NOK 150-200

(**)         RevPAR er et mye brukt nøkkeltall innen hotell. Det står for Revenue per Available room, altså

losjiinntekt per tilgjengelige rom. Det fremkommer ved at man multipliserer rompris med rombelegg.

Tallet kan gi en indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift.

(***)       Oslo med omegn (bl.a. Lørenskog, Ski, Kolbotn, Asker og Bærum)

(****)     Stavanger er inkl. Sandnes, Sola og Jæren

(*****)   Trondheim er inkl Værnes (Stjørdal kommune)

 

HITTIL IÅR (PERIODEN JANUAR-OKTOBER)

Høyest belegg oppnådde Bergen (73,5 %). Deretter fulgte bl.a. Bodø (70,9 %), Tromsø

(68,5 %), Stavanger (66 %), Oslo (64,6 %) og Trondheim (62,2 %).

Hittil iår har hotellene i Stavanger de høyeste romprisene (NOK 1.121), fulgt av Bergen (994), Oslo (911) og Kristiansand (906). Trondheim scoret lavt her, kun NOK 825.

Stavanger troner som vanlig i toppen av RevPAR-listen, med NOK 740. Bergen følger like bak (NOK 730).

Den enorme tilbudsveksten (tilgjengelige hotellrom) i Ålesund og til dels i Trondheim, virker foreløpig å ha blitt «absorbert» i markedet. Etterspørselen har altså fulgt etter. Andre byer/ destinasjoner som har et positivt forhold mellom utviklingen i tilbud og etterspørsel, Bergen, Bodø, Tromsø og Gardermoen, har knapt hatt kapasitetsøkninger iår. Vi ser også at de fleste byene som har lav etterspørselsvekst har også lav tilbudsvekst.

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Hotelia AS   

Foto: Bodø-hotellene hadde med 85,9 % det høyeste belegget i oktober.

 

About hkp