HOTELLENE I NORD-NORGE: STABILT VOLUM – SVIKTENDE LØNNSOMHET

Foto: Frithjof Fure/Innovasjon Norge

Hotellene i Nord-Norge hadde ca. 2500 færre gjestedøgn i oktober sammenlignet med oktober 2009, hvorav antall norske gjestedøgn gikk ned med 2000 (-2%) og utenlandske gjestedøgn gikk ned med ca 500 (-6%). Antall hotellgjestedøgn i Nord-Norge i oktober gikk samlet ned med 2%, mens Norge som helhet hadde en økning på 2% i samme periode.  For perioden januar til oktober hadde Nord-Norge samme økning som landet som helhet med 4%. Økningen så langt iår skyldes i hovedsak 43.000 flere utenlandske gjestedøgn (+12%) til Nord-Norge, mens Norge som helhet hadde en økning i utenlandstrafikken på 9% i årets 10 første måneder.

 Nord-Norge hadde samlet sett en økning i ferie- og fritidstrafikken med 13%, mens Norge som helhet har en økning på 6%.

Det er fortsatt utviklingen i forretningstrafikken som drar ned totaltallene. Nordland har en nedgang i forretningstrafikken på knappe 5000 gjestedøgn (-11%), Finnmark har en nedgang på ca 2000 gjestedøgn (-13%) og Troms et par hundre flere forretningsgjestedøgn (+1%).  For perioden januar til oktober har forretningstrafikken i Nord-Norge gått ned med 5%, mens Norge som helhet har en økning på 2%. Når det gjelder forretningstrafikken er det spesielt kurs- og konferansemarkedet som har sviktet. For oktober har Nord-Norge en nedgang på 21% (- 5000  konferansegjestedøgn)  og en nedgang 10% for  perioden januar til oktober.  Norge som helhet har en nedgang i oktober på 4% og en økning på 3% så langt iår.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier oktobertallene bekrefter at vi ved årets slutt vil være på nivå med fjoråret i trafikkvolum. Når det gjelder lønnsomhetsutviklingen er det imidlertid med stor bekymring vi registrerer at Finnmark og Troms/Tromsø ikke greier å tilføre ny trafikk i tråd med en kapasitetsøkning som har funnet sted i løpet av året. Utviklingen i inntekt per tilgjengelig rom (REVpar) viser at Troms har en nedgang i oktober på 16% og Finnmark en nedgang på hele 32%. – Dette viser at også 2011 blir vil by på store utfordringer for mange av våre medlemsbedrifter, sier Geir Solheim.

 

About hkp