JA-FLERTALL I URAVSTEMNINGEN OM RIKSAVTALEN

NETT clarion_royal_christiania_hotel_osloFlertallet av hotell- og restaurantmedlemmene i Fellesforbundet har stemt ja til den nye tariffavtalen med NHO Reiseliv.

Konflikten mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet ble avsluttet 21. mai etter å ha vart i nesten fire uker. Forhandlingsresultatet ble deretter sendt på uravstemning blant Fellesforbundets og NHO Reiselivs medlemmer. Torsdag ble det klart at flertallet på begge sider har stemt ja til forslaget. Det ble også ja-flertall i uravstemningen blant Parats medlemmer.

– Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, og lister opp:

*Prosentlønnordningen blir fjernet

NHO Reiseliv fikk gjennomslag for at bedriftene kan fase ut prosentlønn for servitører.

– Ordningen har ført til at servitører har fått veldig høy lønn knyttet til banketter og større arrangementer. Det har vært en stor kostnad for etablerte hoteller, sier Krohn Devold.

*Samlede forhandlinger

NHO Reiseliv godtok kravet om lokale forhandlinger, men med visse viktige tilpasninger.

– Alle som eier mer enn ett hotell eller en kafé, kan forhandle samlet for disse. Det betyr at næringen slipper en dyr og byråkratisk forhandlingspraksis. Vi skal selvsagt lage god veiledning til våre bedrifter slik at dette blir så enkelt og håndterbart som mulig, sier Krohn Devold.

*Lønnstillegg på nivå med industrien

Avtalen innebærer et lønnstillegg på om lag 2,5 prosent. Resultatet i industrioppgjøret ble på 2,4 prosent.

– Opprinnelig krevde Fellesforbundet dobbelt så mye som industrien. I tillegg ble det krevd doble tillegg i helgene. Det fikk vi forhandlet bort, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Over 75% sa ja

Medlemmene i Fellesforbundet sa et klart ja til resultatet av meglingen på Riksavtalen. Hele 75,50 prosent svarte ja i uravstemningen, og deltagerprosenten var på nær 76 prosent.

– Jeg er veldig glad for at medlemmene på denne måten har sagt klart ifra at de er fornøyd med resultatet vi oppnådde etter fire uker i streik, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet. – Det at så mange som nær 76 prosent av medlemmene deltok, betyr at resultatet et godt fundamentert blant medlemmene, sier Delp.

 

 

About hkp