KAPASITETSNEDGANG GIR GOD BELEGGSUTVIKLING

Med oppussing på flere sentrale og store hoteller blir det større kakestykker til konkurrentene. Det viser april-tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Syv av de 11 byene i oversikten til Benchmarking Alliance hadde beleggsvekst fra perioden januar-april i fjor. Én by hadde uforandret belegg. Det har vært en grei beleggsutvikling i mange byer, men her skal man ta med i betraktningen at mye kapasitet er ute av drift. Det kan bety at man får en liten “trøkk” i 2018 disse stedene. Den første uken av hotellstreiken i fjor falt på april, og det har nok spilt marginalt positivt inn på beleggs-utviklingen i år.

En del byer hadde veldig god utvikling i antall solgte rom i den aktuelle 4-månedersperioden fra 2015 til 2016, blant annet Oslo, Bodø og Trondheim, som alle tre hadde ingen, eller minimal vekst til i år. Det svinger altså litt. Lillehammer hadde en nedgang fra i fjor til i år, etter en solid vekst fra 2015 til ifjor p.g.a. Ungdoms-OL.

HITTIL IÅR (perioden 1. januar-30. april samlet) viser tallene bl.a. at

Oslo med Fornebu har de høyeste hotellromprisene* (NOK 997)

Tromsø har høyest rombelegg** (76,6 %)

Kristiansund har det laveste rombelegget (39,8 %)

Haugesund har de laveste hotellromprisene (734)

Kristiansand har svakest utvikling (-14,5 %) når det gjelder antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode ifjor

Lillehammer*** har svakest romprisutvikling (-18,2 %) fra tilsvarende periode ifjor

Tromsø har høyest romprisvekst (10 %) fra tilsvarende periode ifjor

 

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

*        Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

**      Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

***      Ungdoms-OL ble avviklet på Lillehammer i februar 2016, og her ble det oppnådd svært høye priser og belegg

 

 

 

About hkp