KREVENDE ÅR FOR COLOR LINE

Color Line transporterte ca 4,1 millioner passasjerer og hadde driftsinntekter på nærmere NOK 4,6 milliarder i 2011, en liten økning fra året før.  Driftsresultatet før avskrivinger og charterleie var NOK 920 millioner i 2011 mot NOK 969 millioner året før.
2011 ble et krevende år for Color Line med utfordrende, internasjonale markeder grunnet fortsatt økonomisk uro i Europa, rekordmange kanselleringer etter unormalt dårlig vær og en vedvarende, høy oljepris. Selskapet har også hatt store engangskostnader blant annet fordi EFTAs overvåkingsorgan ESA ga Color Line en bot på ca NOK 145 millioner. Vedtaket gjelder påstander om brudd på konkurranseloven knyttet til en historisk havneavtale gjeldende frem til 2005 i Strömstad. Color Line er uenig i vedtaket, men har valgt å avslutte saken fordi ESAs vedtak utelukkende omhandler historiske forhold i Strömstad havn og har ingen betydning for eksisterende drift på linjen.
– Den underliggende driften har vært god og viser at Color Line har lykkes med sin innovative moderniseringsstrategi, sier konserndirektør Helge Otto Mathisen. Color Line har en moderne og kostnadseffektiv tonnasje med stor grad av produktstandardisering, og rederiet er det eneste innen cruise og internasjonal passasjertrafikk med skip under norsk flagg og med norske sjøfolk.

Resultatene i 2011
Totalt antall reisende var 4.085.938 (2010: 4.129.119). Dette gir en reduksjon i antall passasjerer på ca en prosent fra januar til desember i forhold til 2010. Nedgangen i antall passasjerer skyldes primært lavere produksjon med 145 færre seilinger enn året før grunnet spesielt dårlige værforhold i siste halvdel av 2011. Godsmengden (12m ekvivalenter) viser positiv vekst.

Driftsinntekter ble på NOK 4 586 millioner i 2011 mot NOK 4 509 millioner i 2010. Driftsresultat før avskrivninger og charterleie ble NOK 920 millioner mot NOK 969 millioner i 2010. Driftsresultatet (EBIT) i 2011 ble NOK 308 millioner sammenlignet med NOK 547 millioner i 2010.

About hkp