LOKAL MAT SKAL LOKKE FLERE TURISTER TIL NORGE

Landbruks- og matdepartementet har lansert en ny strategi for reiseliv basert på landbruket og reindriftens ressurser. Lokal mat skal bidra til å trekke flere turister til Norge.

I stadig større grad velges reisemål basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Det landbruksbaserte reiselivet er en sentral del av dette.

– Landbruket har et stort potensiale innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Vi er utstyrt med naturens egne kulisser som andre land bare kan drømme om, og disse må vi utvikle til kommersielle, ekte opplevelser til verdens reiselivsmarked, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), som la frem strategien på matmessen Grüne Woche i Berlin i forrige uke, vil jobbe for at Norge skal bli en internasjonal matnasjon. Han har som mål å øke verdiskapingen for lokalmat til 10 milliarder innen 2025. I fjor var omsetningen på 4,2 milliarder kroner.

NHO Reiseliv-direktøren mener lokal mat og drikke står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet, men for å øke verdiskapingen må produktet kommersialiseres:

– Vi har unike smaker og råvarer, som er viktige for utviklingen av reiselivet. Gårdsturisme med ekte, lokal gårdsmat, blir mer og mer etterspurt, men for å øke verdiskapningen må gårds- og matopplevelsen pakkes og selges sammen med andre aktiviteter. Det må kommersialiseres, profesjonaliseres og inngå som en del av et større reiselivsprodukt, sier Krohn Devold.

Krever høyere digitaliseringstempo

NHO Reiseliv har kommet med innspill til strategien, som er de samme innspillene som er spilt inn til regjeringens varslede stortingsmelding om reiseliv. Det er de samme utfordringene som gjelder for denne type reiseliv som for de aller fleste reiselivsbedrifter:

– Reiseliv har kommet langt når det gjelder digitalisering, men det offentlige må følge etter. Den lave digitaliseringstakten i offentlig sektor hindrer vekst og lønnsomhet i reiselivet. Mange av de som driver gårdsturisme er små bedrifter med svært liten administrativ kapasitet. En måte å øke lønnsomheten deres på er å redusere tid og kostander knyttet til offentlig byråkrati, sier Krohn Devold.

– Det er positivt at strategien peker på viktigheten av forenkling gjennom digitalisering som et tiltak for å øke produktiviteten i en sektor preget av små bedrifter, fortsetter Krohn Devold.

Et virkemiddelapparat tilpasset reiseliv

Et annet viktig innspill er at forsknings og utviklingsmidler fra Forskningsrådet og midler fra Innovasjon Norge må tilpasses reiselivets utviklings- og innovasjonsprosjekter:

– Vi etterlyser et virkemiddelapparat som gjenspeiler utviklingen i næringslivet. Dagens virkemiddelapparat er i for stor grad tilpasset den tradisjonelle vareindustrien, og har ikke tatt innover seg den enorme utviklingen det har vært innenfor tjenestesektoren. I reiselivsnæringen skjer det allerede mye innovasjon, men slik det er i dag finansieres det meste av bedriften alene eller av private aktører. Dette må endres, slik at reiselivsnæringen og derav landbruksbasert reiseliv, kan vokse ytterligere, avslutter Devold.

Foto: CH/VisitNorway.com

 

About hkp