LUTEFISKSESONGEN IGANG

13.oktober åpnet årets lutefisksesong på Gamle Raadhus Restaurant i Oslo. På åpningen ble det servert spesial-lutet tørrfisk fra Lofoten, gourmetpotetene Ringerike og Gulløye, bacon, ertestuing, sirup, brunost, lefser, sennep, flatbrød, og selvfølgelig øl og akevitt.

Det var Stiftelsen Norsk Matkultur og Gamle Raadhus Restaurant som sto bak lutefiskpremieren iår. Samarbeidspartnere er Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Arcus, Hardangerbestikk, Hansa Borg Bryggerier, KSL Matmerk, Nortura og Køltzow.

I 2010 ble det spist totalt 2530 tonn lutefisk i Norge, dette en nedgang på 9 % i forhold til 2009. 1650 tonn gikk til husholdning og 880 tonn gikk til storhusholdning. Ser man på konsumet i husholdningene har dette ligget stabilt på i overkant av 2000 tonn de siste årene, mens vi i 2008 så en nedgang på 21 %. Konsumet i storhusholdningene har over de siste årene vært relativt stabilt, mens vi fra 2009 til 2010 hadde en nedgang på 8 %.

Nedgangen i konsum av lutefisk kan skyldes at krav til kvalitet har økt kraftig de siste årene. Dette har ført til dyrere produkter, noe som kan være en forklaring til at konsumet både i storhusholdning og husholdning er gått ned. Som følge av bedre kvalitet, vil også volumet kunne gå ned som et resultat av mindre vann i fisken. En fastere fisk med mindre vann og bedre kvalitet vil veie mindre og dermed spille inn på totalvolumet.

Storhusholdningenes innkjøp av lutefisk er i hovedsak fersk lutefisk, kun en svært liten andel er fryst. I 2010 kjøpte storhusholdningene inn 880 tonn lutefisk, fordelt på 872 tonn fersk og 8 tonn fryst. Fersk fisk gikk ned med 8 % i volum fra året før. Innkjøpsverdien er på ca. NOK 42 millioner.

 

About hkp