MOMSØKNING SVEKKER MANGFOLDET I NORSK REISELIV OG KONKURRANSEKRAFTEN I DISTRIKTENE

Svein Arild Steen-Mevold, Vise President Norway

– Norsk reiseliv er først og fremst bygget opp av et mangfold over hele landet, det er det turistene søker. Politikerne sier at de ønsker å løfte frem reiselivet som en vekstnæring for fremtiden, likevel forelår regjeringen en økning av momsen på hotellovernattinger og andre deler av bransjen, noe som vil forringe vår konkurransekraft. Det politikerne først og fremst angriper med en momsøkning, er mangfoldet i norsk reiseliv og konkurransekraften i distriktene, der man har turisme som hovednæring, sier Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. Scandic Hotels Norge.

– På grunn av innsalg frem i tid, vil mange hoteller og andre leverandører ha problemer med å ta inn momsøkningen for 2018-sesongen, dette gjelder spesielt på utenlandsmarkedet og det som allerede er solgt inn. Reiselivsmeldingen ga bud om at politikerne hadde oppfattet reiselivets potensiale som fremtidsnæring, men forslaget om momsøkning vil gi norsk reisebransje en vanskeligere konkurransesituasjon.

Hotellmarkedet i Norge bærer preg av store regionale forskjeller. Sydvest-aksen, der vi har hatt oljebransjen som drivkraft, ligger fortsatt etter andre deler av landet. I Bergen har vi fått veldig mange nye hoteller på kort tid. Fra den dagen vi signerte vårt hotell på Flesland, som åpnet i vår, er det planlagt og åpnet 1400 nye rom i Bergen. Det er veldig trykk på kapasiteten i Bergen, på litt sikt tror jeg kanskje at noen av de mindre hotellene, som ikke har samme distribusjon som de store har, vil være tjent med å se på sesongdrift. Det er ingen tvil om at sommeren i Bergen fremdeles er sterk, selv om veksten i markedet ikke er like sterk som veksten i kapasitet, men vi kommer nok til å se et par år med lavere beleggstall og større forskjell mellom kvartalene, der Q1 og 4 blir tøffere, mens Q2 og 3 vil være sterke.

Stavangerregionen har gjort en god jobb for å omstille seg og det er en viss bedring der. En sterkere vekst kommer antageligvis først fra 2019, da en rekke større prosjekter skal igang. Hittil iår har Stavangerhotellene hatt en RevPAR-vekst på 2,3%, riktignok sterkere vekst mot slutten av året, men det er jo et marked som er falt med over 40 prosent på noen år, så det er ingen enkel situasjon. I Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo er markedet godt.

Det sterkest voksende markedet for norsk hotellbransje er fritidsmarkedet, både norsk og utenlandsk turisme. Vi er veldig glad for at turistmarkedet har kompensert for bortfallet i møtemarkedet og forretningstrafikken, etter oljeprisfallet. Men det er kamp om turistene, vi slåss med mange andre land, så det er viktig å være synlig når turistene skal velge. En stor del av turistmarkedet er prissensitivt, men nå er også Norge en destinasjon for den andre enden av dette markedet, der pris har mindre betydning. Men det er viktig at vi har tilbud for alle. En sterk trend er at folk reiser individuelt, booker selv og tar egne valg gjennom reisen. Folk vil i stadig større grad ha kontroll over egen ferie, sier Svein Arild Steen-Mevold.

Les hele artikkelen i HRR nr.7

 

 

 

About hkp