MØRKE SKYER TRUER EUROPEISKE FLYSELSKAPER

IATA har tidligere beregnet at europeiske flyselskaper kom til å tape ca NOK 3,7 milliarder iår, nå dobler de anslaget til nærmere NOK 7 milliarder.

Brian Pearce, sjeføkonom i International Air Transport Association, er pessimistisk når det gjelder luftfartens utsikter i Europa. Til og med noen nasjonale flyselskaper kan være i faresonen, ifølge The Daily Telegraph.

Ifjor hadde de europeiske flyselskapene et samlet overskudd på ca NOK 3,2 milliarder. Det var annet år på rad de gikk i pluss.

Men IATAs siste prognose reflekterer økende pessimisme for Europas utsikter, i en tid da luftfarten har gode tider i andre deler av verden.

– For europeiske flyselskaper forverres de økonomiske forholdene raskt, det resulterer i store tap, sier Tony Tyler, IATA’s generaldirektør.

Den største og mest overhengende risikoen er krisen i Euro-sonen. Hvis den utvikler seg til en bankkrise, kan vi stå overfor resession over hele kontinentet, noe som kan dra med seg resten av verden. Men takket være styrken til luftfarten utenfor Europa, er luftfarten på verdensbasis på vei til et samlet overskudd på rundt NOK 18 milliarder iår, noe som likevel er betydelig mindre enn det samlede overskuddet på nærmere NOK 50 milliarder i 2011.

Flyselskapene har fått litt hjelp av lavere oljepriser, som, ifølge bransjens siste tall, står for en tredel av driftsomkostningene.

Foto: Lufthansa

 

About hkp