MULTIBRAND-OPERATØREN REBRANDER

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Norlandia Hotel Group og deres hotelloperatørselskap, NHG Management AS, drifter per idag 21 hoteller med totalt rundt 3000 rom, 16 av hotellene er helt eller delvis eiet av Norlandia, i tillegg er to nye prosjekter underveis.

De har valgt en multibranding-strategi, der de drifter hoteller, som er selvstendige aksjeselskaper, under forskjellige varemerker, som Best Western, Thon Hotels, Choice og First Hotels, i tillegg til fem ubrandede hoteller. Nesten halvparten av hotellene drives idag under Best Westerns varemerke, men her blir det forandring fra nyttår av.

– Vi har nå sagt opp alle Best Western hotellene vi driver i Norge, derfor blir det rebranding av disse syv hotellene fra førstkommende årsskifte. De tre Best Western hotellene vi driver i Sverige vil bli videreført. Det er foreløpig ikke klart hvilket varemerke som kommer inn isteden, vi er i forhandlinger om dette nå. Vi har hatt en god dialog med Best Western, men følte at vi nå sto ved et veiskille og måtte gjøre noen valg for fremtiden, sier Morten A. Kahrs, adm. dir. i Norlandia Hotel Group.

Hva er fordelen med multibranding-strategi

– For noen år siden sto vi ved et vendepunkt der vi enten måtte utvikle Norlandia-brandet videre, eller gå nye veier. Utfordringen ved å operere et eget brand er at du da må ha en viss strategisk og geografisk dekning. Vi fant at det var bedre at vi gikk inn på hver enkelt lokasjon og analyserte hvordan vi kunne drifte det enkelte hotellet best mulig og under hvilket varemerke det da var størst sannsynlighet for at vi kunne få suksess. Når vi f.eks. ser på hotellet i Bodø, som er under prosjektering, ser vi kun på hvilket varemerke som vil være best for det hotellet og så snakker vi med potensielle samarbeidspartnere blant kjedene.

Vi skal være den kommersielle aktøren som skal være best på drift av hoteller på rundt 100 – 120 rom, en størrelse som kanskje ikke har vært det mest interessante segmentet for de fleste større kjedene.

Hvilke nye hoteller har dere i pipelinen?

– Det første som skjer er at vi bygger ny konferanseavdeling med mange mindre møterom og 80 nye gjesterom ved Best Western Oslo Airport Hotel, der eier vi bygningen. Så jobber vi med et nytt hotell i Indre Østfold sammen med Brennemoen Eiendom AS. Byggearbeidene er igang like ved Morenen kjøpesenter, midt mellom Askim og Mysen.

Nå er vi også igang med en stor renovering og utbygging av Best Western Karl Johan Hotel. Dette er et veldig viktig prosjekt for Norlandia. Bygningen eies av Eiendomsspar, men vi har en langsiktig leieavtale. Dette er en av de fineste bygningene på Karl Johan, som nå skal utvikles fra 110 rom til 180. 70 nye rom kommer i sidebygningen i Rosenkrantzgate.

Våre eiere, Kristian og Roger Adolfsen, har i mange år vært medeiere i Corponor, som har et nytt prosjekt bestående av leiligheter og hotell i Bodø. Norlandia Hotel Group skal stå for driften. Beliggenheten blir midt i byen og hotellet får 140 – 160 rom, samt restaurant og konferansefasiliteter. Hotellet skal stå ferdig i løpet av 2019.

Vi ser primært etter hoteller med sentral beliggenhet i skandinaviske byer, regionale tettsteder av en viss størrelse og ved større flyplasser. Vi er ikke fastlåst på størrelsen 140 – 160 rom, hvis vi skal bygge nytt bør størrelsen være 100 rom pluss, men der hotellet har spesielt god beliggenhet kan vi gå lavere. Planen er å ekspandere med 2 – 3 hoteller i året.

Bilde:

Ronneby Brunn Hotel er et av Norlandia Hotel Groups syv hoteller i Sverige.

Les hele artikkelen i HRR nr.5

About hkp