NORD-NORGE: 16% VEKST I FERIE- OG FRITIDSTRAFIKKEN PÅ HOTELLENE I 1.HALVÅR

Nord-Norge hadde en liten økning i antall overnattinger på 1 prosent i juni. Norge totalt har en økning på 2 prosent i samme periode. Ferie-/fritidstrafikken på hotellene i Nord-Norge har i årets seks første måneder en vekst på 16 prosent, mens Norge totalt har en vekst på 3 prosent.

Ifølge SSBs statistikk hadde hotellene i Nord-Norge en økning i antall gjestedøgn på 7% i juni og 8% i første halvår, til h.h.v. 282.051 og 979.845. For norske hoteller totalt sett var tallene pluss 6% til 2,12 mill. og pluss 4% til 9,22 mill.

Totalt var det 478.942 overnattinger på de nord-norske overnattingsbedriftene i juni 2012,  en økning på 1 prosent fra juni 2011. Norge totalt har hatt en økning på 2 prosent i juni til 3,65 millioner.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har en økning på 578 overnattinger fra juni 2011 til juni 2012, til ialt 216.962. Norge som helhet hadde 1,22 millioner utenlandsovernattinger, det samme som ifjor.

I årets seks første måneder har det vært 1.359 585 kommersielle overnattinger i landsdelen. 71.000 flere overnattinger representerer en økning på 6 prosent. Den norske trafikken har hittil iår hatt en økning på 3 prosent, mens utenlandstrafikken har en vekst på 12 prosent. Totalt for Norge har det vært en økning av nordmenn på 3 prosent og utlendinger på 4 prosent til totalt 3,35 millioner.

Hotellene i Nord-Norge har i årets seks første måneder en vekst i ferie-/fritidsgjestedøgn på 16 prosent, mens hotellenes utenlandstrafikk har økt med hele 26 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at det er gledelig at hotellene fortsatt har en positiv utvikling av ferie- og fritidstrafikken, samt at utenlandske overnattinger fortsetter å øke på hotellene. – At totaltrafikken ikke har en større prosentvis vekst forklares med at camping og hyttegrender har hatt en nedgang på 7 % i juni 2012. Det er regionale forskjeller i utviklingen, ved at de største byene gjennomgående har en bedre utvikling enn distriktene.

På de kommersielle overnattingsbedriftene i Longyearbyen, Svalbard, var det i juni 2012 omlag 10.200 overnattinger, en økning på 10 prosent fra juni 2011.

Foto: Rica Hotel Nordkapp/Rica Hotels

About hkp