NORDMENN FLEST ØNSKER LOKAL TURISTVEKST

Omtrent halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, og fem- seks av ti på eget bosted, som «akkurat passe». Noe flere (to-tre av ti) mener volumet er for lite enn at det er for stort (én-to av ti), ifølge rapporten ”Nordmenns syn på turisme 2019”, som Kantar har utført for Innovasjon Norge. Undersøkelsen er foretatt mot to målgrupper: Hele landets befolkning og befolkning i «pressområder» med høyt innslag av turisme. Det er foretatt sesongbaserte utvalg bestående av omlag 1600 respondenter, fordelt med 1000 stykk på det landsdekkende utvalget og 600 på pressområdene.

Vurderingene er ganske like på tvers av landet, med noen unntak: Flertallet (syv av ti) i Oslo/Akershusregionen mener volumet er akkurat passe. I Fjordfylkene sier flere (to av ti) at det er for høyt. Fire-fem av ti i Østlandsregionen utenom Oslo/Akershus, og i de nordligste landsdelene, mener det er for lavt. Blant dem som mener antallet er for høyt, betyr dette for de fleste «litt for mange, fra tid til annen». Blant dem som mener det er for lavt, sier de fleste «litt for få, fra tid til annen» og «litt for få, hele året. Vurderingen er den samme nå som i 2018, for hele landet og på tvers av regioner.

Befolkningen i pressområdene opplever volumet i Norge generelt tilsvarende vurderingen i hele befolkningen. Flere (fire av ti) opplever det imidlertid for høyt der de selv bor, med vekt på «litt for mange, fra tid til annen». Sommer- og Nordlysdestinasjonene rapporterer noe større press enn skidestinasjonene.

Det er særlig volumet på cruiseturister som vurderes å være for høyt (tre av ti) i befolkningen. Samtidig vurderer flere (fire av ti) volumet på  individuelle turister som for lavt. Pressområdene følger de nasjonale vurderingene, samtidig som særlig sommer- og nordlysdestinasjonene opplever antall cruiseturister, og dels bobilturister, som for høyt.

Flere ønsker ytterligere lokal vekst (halvparten), enn reduksjon (én av ti), samtidig som mange ønsker stabilisering (tre-fire av ti) av turismen fremover. Andelen som ønsker økning er høyest i Østlandsregionen utenom Oslo/Akershus, samt på Sørlandet (halvparten eller flere ønsker vekst). I Fjordfylkene og i de nordligste landsdelene ønsker fire av ti vekst – tre av ti reduksjon. Vekstambisjonen knyttes gjerne til «noe flere, hele året». I pressområdene er situasjonen litt annerledes, i det tre av ti her ønsker reduksjon, på bekostning av vekst (andelen som ønsker stabilitet er lik i og utenfor pressområdene).

 

About hkp