NORDMENN MENER NORGE ER ET TRYGGERE REISEMÅL ENN ANDRE EUROPEISKE LAND

nett-antiterror-0xe5b8b75bed980a7255be10b5060fee2bNesten 7 av 10 nordmenn anser terrorfaren som mindre i Norge enn i andre europeiske land. Det viser en gallupundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført blant 1114 nordmenn over 18 år på oppdrag for NHO Reiseliv.

På spørsmålet «Anser du terrorfaren i Norge som større eller mindre enn i andre europeiske land?», svarer 21 prosent at de anser terrorfaren i Norge som mye mindre, mens 45 prosent ser på terrorfaren som litt mindre. 28 prosent tror det er like stor risiko for å oppleve terror i Norge som i andre europeiske land.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold tror det særlig er to årsaker til at flertallet opplever Norge som tryggere enn andre europeiske land.

– Vi har heldigvis ikke hatt samme terrorsituasjon som flere andre land i Europa. Og så har vi høy tillit i Norge, både til samfunnsinstitusjoner og til hverandre. Det er et konkurransefortrinn for norsk reiseliv, som i hovedsak lever av norske kunder. Samtidig tror jeg også tillit og trygghet er faktorer som utlendinger legger vekt på i valget av Norge som reisemål, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiselivs undersøkelse viser også at et stort flertall – 75 prosent – vil vurdere reisemål ut ifra hvor de opplever det som trygt å reise. 29 prosent oppgir at de svært stor grad vil vurdere reisemål ut ifra hvor de opplever det som trygt å reise, mens 46 prosent svarer i noen grad.

– Jeg tror flere og flere kommer til å velge reisemål der de kan føle seg trygge. Digital infrastruktur, som for eksempel godt utbygd 4G-nett, bidrar til at Norge oppleves som et trygt land. Det letter tilgang til informasjon, og gjør det enklere å ha kontakt med de som er hjemme, sier Krohn Devold.

 

About hkp