NOREFJELL SKI & SPA FÅR NYE EIERE MED STORE AMBISJONER

5 Bransjenytt Norefjell _q8f4285Norefjell Ski & Spa får nye eiere, som har langsiktige ambisjoner om å bygge opp Norefjell som en helhetlig høyfjellsdestinasjon av høy kvalitet.

Nyetablerte A&B Invest AS har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i FOBA 3 AS, selskapet som eier Norefjell Ski & Spa. Kjøperne er fra før store eiere i skisenteret på Norefjell, og de fester dermed grepet om utviklingen av Norefjell som høyfjellsdestinasjon. – Dette var en naturlig oppfølging av vår investering i skianlegget i fjor, sier Marianne Blystad, styreformann i A&B Invest AS.

Bak A&B Invest AS står selskapene Edda Utvikling AS, som eies av familien Blystad, og Hospitality Invest AS, som kontrolleres av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. De nye eierne har store og langsiktige ambisjoner for utviklingen på Norefjell.

– Før kommende sesong investerer vi over 50 millioner kroner i nytt snøproduksjonsanlegg i skisenteret, noe som vil gi et bedre produkt til kundene og forlenge vintersesongen betydelig, forteller Blystad. Hun er også er nyutnevnt styreformann i FOBA 3 AS, som nå endrer navn til Norefjell Hotell AS.

De nye eierne har målsetning om å gjøre Norefjell til en enda bedre destinasjon enn det er i dag.

– Allerede ser vi positive effekter av de grepene vi har gjort i anlegget, forteller Roger Adolfsen. Eiergrupperingen har bred og variert erfaring fra eiendomsutvikling, drift og utvikling av feriedestinasjoner. I tillegg innehar de betydelig lokalkunnskap om området.   – Vi har et langsiktig perspektiv på alle våre engasjementer på Norefjell og et mål om å bygge en helhetlig høyfjellsdestinasjon av høy kvalitet. Med mer enn 25 års erfaring fra hotelldrift, og erfaring fra utvikling av skidestinasjonene Voss og Stöten, samt en av Sveriges største sommerresorter, Tanumstrand, mener vi å ha gode forutsetninger for å utvikle Norefjell videre, sier Adolfsen.

Danske Bank er tilfreds med at hotellet nå er solgt til en eiergruppering med høye ambisjoner på vegne av Norefjell som høyfjelldestinasjon.

– Vi har hele tiden sagt at det ikke er en del av en banks kjernevirksomhet å drive høyfjellshotell. Med de grepene vi har foretatt, mener vi nå at tiden er inne for at nye eiere overtar. Kjøperne er profesjonelle og langsiktige eiere, med lokal tilknytning og planer for fremtiden, sier markeds – og kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank.

 

About hkp