NORGE OG SVEITS DYREST PÅ BIG MAC

Norge, sammen med Sveits, har verdens dyreste McDonald’s Bic Mac hamburgere. The Economist har nylig publisert sin årlige oversikt over prisene på Big Mac. Dette er egentlig en oversikt for å vise hvor mye de forskjellige lands valutaer er over-/undervurdert i forhold til US$, men forskjellige svakheter i statistikkgrunnlaget gjør at den sier mest om hva tilnærmet samme vare koster rundt omkring i
verden.

Prisen  for en Big Mac i USA er $ 4.20, mens den i Norge er $ 6.79 og i Sveits $ 6.81,
vel 60% mer enn i USA.

Her  er noen land i statistikken fra The Economist:

About hkp