NORGES VAREMESSE LEGGER NED REISELIVSMESSEN

Etter 25 års drift har Norges Varemesse nå besluttet å avvikle den årlige reiselivsmessen. Bakgrunnen er en utvikling de senere år der publikum og reiselivsbransjen prioriterer andre kanaler for kjøp og salg av reiser.

– Vi ser over tid at reiselivsbransjen har endret sine prioriteringer og redusert sin satsning på messen som markedsføringskanal. Publikums kjøpsvaner er også i endring, og mange foretrekker idag å handle reiser over nettet, sier Siv Lunde Kolrud, adm. dir. i Norges Varemesse.

Norges Varemesse har derfor besluttet ikke å arrangere Reiseliv 2013.

– Vi arrangerer mange store messer hvert år, og må hele tiden vurdere vårt fokus og hvilke bransjer vi skal satse på. Nå vil vi bruke det kommende året til å se på utviklingsmuligheter og nye ideer, i tett dialog med bransjen. Så får vi vurdere hvorvidt Reiseliv skal gjenoppstå i ny drakt, sier Kolrud.

Norges Varemesse er en stiftelse som har som formål å støtte norsk næringsliv, på forretningsmessige vilkår. – Vi kommer i løpet av året til å ta initiativ til en dialog med reiselivsbransjen om hvordan vi kan støtte dem best mulig i fremtiden, og hvordan vi sammen kan definere hvilken rolle messeformatet kan ha i fremtidens markedsføringsarbeid, sier Siv Lunde Kolrud.

 

About hkp