NORSKE FORRETNINGSREISENDE SVÆRT LOJALE TIL BEDRIFTENS REISEPOLICY

95 prosent av forretningsreisende i norske virksomheter kjenner hovedtrekkene i bedriftens reisepolicy godt. Det viser at de aller fleste har kontroll på reisekostnadene. Ny teknologi gjør det også stadig enklere å styre den reisende til virksomhetens avtalepartnere og akseptable prisnivåer, og dermed redusere kostnadene ytterligere.

– Forretningsreisebyråer som Egencia, kan ifølge våre beregninger spare norske virksomheter for millionbeløp hvert eneste år gjennom å bistå med å utvikle og følge opp en fornuftig reisepolicy. De seneste årene har virksomhetene også blitt mye dyktigere til å forankre og informere om sin reisepolicy internt, sier Anders Lindqvist (bildet), adm. direktør i Egencia® Norge.

I en undersøkelse gjennomført av Egencia, som 4962 kunder har besvart, svarer 38 prosent at de aldri avviker fra virksomhetens reisepolicy, selv om det ville økt effektiviteten eller komforten på reisen. 35 prosent sier de tillater seg å gjøre avvik dersom beløpet ikke overstiger 500 kroner. Kun åtte prosent er villige til å bruke mer enn 1000 kroner ekstra.

– Norske forretningsreisende er svært lojale til de retningslinjene de får fra virksomheten. Selv avvik på noen få hundrelapper på en reise som koster mange tusen, anser de fleste som helt uaktuelt, sier Lindqvist.

– Tidligere måtte de reisende kjenne til hvilke som var virksomhetens avtalepartnere for alltid å velge rett flyselskap og hotell. Med vår teknologi får de reisende denne informasjonen akkurat når de trenger den, uansett om de bestiller via appen, nettsiden eller på telefon. Dette gjør at virksomhetene får maksimalt ut av de avtalene de har, og at kostandene reduseres, samtidig som de reisende er sikret tilgang til øvrige goder som eventuelt ligger i avtalen, sier Lindqvist.

Shopper beste pris

Sammenlignet med andre land i Europa, samt Kina og USA, er reisepolicyen i norske virksomheter mindre firkantet. Blant annet er Norge det landet hvor færrest har klare restriksjoner på hvilke klasser man kan fly og hvilke hoteller man skal benytte.

– Endel norske virksomheter er opptatt av å benytte seg av de pristilbudene som er i markedet. Å bo billigst mulig er for eksempel iblant viktigere enn å benytte en bestemt kjede. Dette er nok i stor grad knyttet til at Norge har en stor andel små- og mellomstore bedrifter, som heller stoler på oss til å finne de beste alternativene, enn å bruke tid på å forhandle egne avtaler med utvalgte fly- og hotellselskaper. Da blir reisebyråets kompetanse, spesialpriser og teknologi svært verdifull, fordi vi alltid har oversikten over hvor og hvordan den reisende får den beste totalprisen, sier Anders Lindqvist i Egencia.

 

About hkp