NORSKE OVERNATTINGER ØKER I NORD

De nord-norske overnattingsbedriftene hadde samlet sett 10.742 flere overnattinger i september måned iår sammenlignet med samme måned ifjor. Det er norske overnattinger som har økt i Nord-Norge. Fylkesfordelte tall viser at Troms har en økning med vel 12.000 overnattinger (+19%). Finnmark har en nedgang på 2.000 overnattinger (-5%) og Nordland er på samme nivå som fjoråret. For perioden januar til september er Nord-Norge på samme nivå som fjoråret.

Hotellene i Nord-Norge hadde vel 5.000 flere gjestedøgn sammenlignet med september 2010 (+4%). Det er i hovedsak norsk trafikk som har bidratt til økningen i Nord-Norge. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene. I september har Troms en økning på 8000 gjestedøgn (+15%). Nordland er på samme nivå som fjoråret (+1%), mens Finnmark har en nedgang på 3.000 gjestedøgn (-10%). Nedgangen i Finnmark skyldes i hovedsak nedgang i yrkestrafikken.

Formålsstatistikken viser at den positive utviklingen i ferie- og fritidstrafikken fortsetter. Troms øker med 22%, Finnmark med 10% og Nordland med 8%. Økningen i ferie- og fritidstrafikken til Nord-Norge er samlet sett på 13%. Så langt i år har økningen i Troms vært på 27%, Nordland har økt med 10% og Finnmark med 5%.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, er godt fornøyd med at så vel hotellene som campingplassene har hatt en god september måned sammenlignet med fjoråret.

– I tillegg til at hotellenes ferie- og fritidstrafikk fortsetter å øke, er det også hyggelig å registrere at statistikken for september i likhet med auguststatistikken indikerer at kurs- og konferansetrafikken er på vei oppover igjen. Det er imidlertid bekymringsfullt at yrkestrafikken i landsdelen viser en nedadgående utvikling, sier Geir Solheim.

Foto: Rica Hotel Svolvær

About hkp