NYTT TEAM SKAL GI OMSETNINGSVEKST I MILLIARDKLASSEN

– Vi har nå fått på plass et fullstendig team, som består av 24 energiske, motiverte og profesjonelle medarbeidere. De står klare til å bistå og være et støtteapparat for alle medlemmene og samarbeidspartnere i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Tilsammen er det ansatt ni nye medarbeidere, som gjør at vi har utvidet dekningen geografisk hos vårt salgsteam, og vi styrker også vårt kommunikasjons- og markedsteam. Dette vil være med å ytterligere styrke vårt samarbeid med våre medlemmer og våre samarbeidspartnere, sier salgs- og markedssjef Javvad Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Det var i mars i år at Latif annonserte NHO Reiseliv Innkjøpskjedens nye mål om fem milliarder kroner i varekjøp innen 2020. I dag omsetter de for over tre milliarder.

Ved utgangen av 2017 var drøyt 3000 bedrifter tilknyttet innkjøpssamarbeidet. Hver av dem kjøpte i gjennomsnitt varer og tjenester for NOK 1,1 millioner. Det ga et samlet innkjøpsvolum på cirka NOK 3,1 milliarder, hvorav én milliard kroner ble omsatt gjennom netthandelsplattformen Horeca Innkjøp. Alle kjøp via netthandelsplattformen generer en ekstra bonus til Innkjøpskjedens medlemmer, i tillegg til den fremforhandlede rabatten og bonusen produktet allerede har.

Flere grep mot målet

Det er tydelig at Innkjøpskjeden nå ønsker å posisjonere seg mot sine konkurrenter. De stopper nemlig ikke bare med utvidelse av teamet, de tar også grep andre steder.

I begynnelsen av september ble det kjent at NHO Reiseliv Innkjøpskjeden skal samarbeide med Knif Innkjøp fremover. De to innkjøpsorganisasjonene har dannet et grossistuavhengig forhandlingsfellesskap, for å sikre bedre betingelser for sine respektive medlemmer.

– Medlemmene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil få nytte av dette, og vi tror det vil være positivt for alle aktører i storhusholdningsbransjen. Vi opplever økende konkurranse fra de grossisteide innkjøpskjedene, og det er derfor viktig for frie kjeder å kunne stå sammen, sier Morten Karlsen, direktør for innkjøp og verving i NHO Reiseliv.

Bilde:

Her er gjengen som skal sørge for at NHO Reiseliv Innkjøpskjeden når målet om fem milliarder kroner i varekjøp innen utgangen av 2020. Foto: Giret Adrien

 Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR

 

 

 

About hkp