ØKNING I ANTALL GJESTEDØGN FRA VIKTIGE UTENLANDSMARKEDER

Alt tyder på nok en rekordsommer for norsk innkommende turisme, på toppen av de gode tallene vi opp nådde ifjor. SSBs overnattingsstatistikk fra mai til juli, bekrefter at sommeren 2017 overgikk toppsommeren 2016 målt i utenlandske gjestedøgn. Veksten fra de utenlandske markedene lå på fire prosent, mens de norske gjestedøgnene gikk ned to prosent. På grunn av norsk nedgang er totalbildet tilnærmet likt ifjor. – Den internasjonale veksten kommer fra de fleste markeder, spesielt de oversjøiske. Så er det særlig viktig at volummarkeder som Sverige, Tyskland og Nederland vokser. Disse reisende besøker gjerne større deler av landet, og blir lenger, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Mens overnattingstallene for august først foreligger i oktober, bekrefter flystatistikken fra ForwardKeys at det var god vekst fra utlandet også i august. Det var en oppgang på 9,6 prosent i antall internasjonale ankomster sammenliknet med samme måned i 2016.

Det ble registrert registrert 6.210.442 overnattinger i juli iår, mot 6.205.464 i juli ifjor, ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. I årets syv første måneder var totaltallet for overnattinger 20.390.222, mot 20.549.449 i samme periode i 2016.

Kommersielle gjestedøgn i juli og endringer mai-juli

Juli                     2016               2017         %-endring juli     %-endring mai-juli

Ialt                 6 205 464        6 210 442             0                         0

Utlandet ialt   2 048 438        2 129 825             4                         4

 

Norge            4 157 026     4 080 617               -2                        -2

Tyskland          448 931       458 372                  2                         3

Sverige            207 327       222 894                  8                         4

Nederland       191 394        211 398                10                         9

USA                  96 236       129 644                 35                        27

Danmark        112 677        109 398                 -3                         -8

Kina                  88 198         99 587                 13                        22

Frankrike          93 094         92 352                  -1                          2

Storbritannia     94 452        90 102                   -5                          1

Spania              69 054        78 418                  14                         19

Italia                 49 531         47 404                   -4                          0

Kilde:SSB

Sterk økning fra USA i juli

Hoteller og lignende overnattingsbedrifter hadde ialt 3.114.176 overnattinger i juli iår, mot 3.118.851 overnattinger i juli 2016. I årets syv første måneder var det ialt 13.609.292 overnattinger, mot 13.369.820 i samme periode ifjor.

I juli hadde hotellene en samlet losjiomsetning på NOK 1,478 milliarder, med en gjennomsnittlig rompris på NOK 892, mot NOK 840 i juli ifjor. I juli sto nordmenn for 1.917.735 overnattinger ved hotellene, det er uforandret fra juli ifjor. På de neste plassene fulgte gjester fra:

Tyskland          162.377   (-4,9%)

USA                 120.213    (+36,5%)

Sverige            113.030   (-1,4%)

Kina                   92.808   (+11%)

Storbritannia      73.720  (-7,2%)

Spania               65.764   (+11,8%)

Nederland          59.642   (+8,9%)

Frankrike            55.182   (-1,4%)

Danmark            47.831   (-18,5%)

Italia                   35.712   (-9,3%)

I løpet av sommeren har det meldtes om flere overfylte sommerklassikere. Bente Bratland Holm påpeker at det kun er noen få steder som noen uker i året opplever slike trykk.    – Det er selvfølgelig noe vi skal ta på alvor, men for Norge som helhet er det ikke et problem med overturisme. Norge er langt fra fullt, og mange steder ønsker gjerne flere besøkende, sier Holm, og fortsetter: – Det er en utfordring at reiselivet er svært sesongpreget. Hele 52 prosent av alle gjestedøgnene i 2016 var i sommermånedene, og trenden fortsetter i år.

Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, som i stor grad fokuserer på sesongforlengelse.
Foto: VisitBergen.com

About hkp