POSITIV UTVIKLING I HOTELLMARKEDET I 1.HALVÅR

Hotelia har publisert sin markedsrapport, Norsk Hotellbransje, for første halvår 2019. Resultatene er mer positive enn de forutså ved årsskiftet, den store, nye kapasiteten i mange byer tatt i betraktning.

Det er positiv utvikling i det norske hotellmarkedet i første halvår. Det er økning på alle hovednøkkeltallene (belegg, gjennomsnittspris og RevPAR). RevPAR økte med 4,6 prosent, den største økningen siden 2. halvår 2017. Det var økning på alle hovedmarkedssegmenter. En svakere norsk krone er trolig en viktig medvirkende faktor til løftet i første halvår, men den generelle positiviteten i norsk økonomi er også medvirkende. Totalt sett er halvåret det beste siden 2. halvår 2016. For første gang i historien er Tromsø på topp i Norge i forhold til RevPAR. 1. halvår var RevPAR på hele NOK 785 i kommunen. Dette er NOK 55 høyere enn Oslo, som er nr. 2 i Norge. Oslo vil trolig beholde førsteplass for året totalt.

For første gang hadde Norge over 11 millioner gjestedøgn i løpet av de seks første månedene. I samme periode har losjiomsetningen til norske hoteller hatt den største veksten siden 2010 og nærmer seg en ny milepæl, NOK 8 milliarder i første halvår. Flere destinasjoner og spesielt Bergen, Oslo, Gardermoen og Kristiansand, har fått betydelig mer kapasitet inn i markedet i første halvår 2019. Hotelia antok ved utgangen av 2018 at det ville bli et fall i belegg og RevPAR i flere byer, men tallene de presenterer i denne rapporten viser at det er kun Oslo av de største byene, som har en liten nedgang i RevPAR. Både Bergen og Stavanger klarer seg betydelig bedre enn fryktet.

  • Losjiomsetningen økte med 7,2 prosent siste halvår. Dette er den største økningen i ett første halvår siden 2010.
  • Antall tilgjengelig rom økte med 2,6 prosent, til i overkant av 80.000. For første gang siden 2013 var det også en økning i antall hoteller.
  • Første halvår var det størst økning i antall gjestedøgn på yrkessegmentet; opp 4,4 prosent.
  • Det var i første halvår en vekst på 3,9 prosent på feriemarkedet. Det var større vekst i 2. kvartal enn i første. Veksten forventes å holde seg sterk i tredje kvartal.
  • Etter noen halvår med større vekst i nasjonale gjester, var det i første halvår størst vekst i det internasjonale markedet; opp 4,6 prosent.
  • 12 måneders RevPAR-utvikling har de siste to måneder hatt et positivt løft. Det er forventet at trenden holder seg ut sommersesongen.

Bilde: Anders Vatne (t.v.) og Geir Lundkvist, partnere i Hotelia.

About hkp