POSITIV UTVIKLING I REISELIVET BIDRAR STERKT TIL AT NORDMENN SER LYSERE PÅ FREMTIDEN

Forbrukere i alle deler av landet har fått tilbake troen på at Norge går mot lysere økonomiske tider. Det viser Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2017.

– Barometeret viser at vi nå ser lysere på fremtiden, men at vi samtidig er realister, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Fremtidstroen falt kraftig i etterkant av oljeprisfallet i 2014. Nå er nordmenns forventninger tilbake til «normalnivået», som er langt flere optimister enn pessimister.

Kreutzer legger særlig vekt på tre faktorer som kan forklare at vi har klart oss godt gjennom oljenedturen og at optimismen nå er tilbake på normalnivå:

Finans- og pengepolitikken har bidratt med gode grep tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

Partene i arbeidslivet har opptrådt ansvarlig og arbeidstagerne har akseptert magre lønnsoppgjør i en periode der bedriftene har måttet omstille og har hatt store utfordringer.

Sist men ikke minst har kronekursfallet bidratt til å gjøre norsk eksportindustri mer konkurransedyktig og Norge betydelig billigere som reisemål for turister.

Bred geografisk optimisme

Forventningsbarometeret viser en bredt forankret optimisme over hele landet. Det er særlig interessant å se den kraftige veksten for Trøndelag og Nord-Norge fra annet til tredje kvartal i år.

– Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge, forklarer Kreutzer og fortsetter:

– Eksporten av sjømat vokser fortsatt, og veksten i reiselivet kan særlig registreres i Nord-Norge. I sommer har vi for eksempel kunnet følge en debatt om hvorvidt økningen av turister til Lofoten er blitt for sterk. Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere arbeidsplasser i regionen.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Foto: Hurtigruten

About hkp