REISEBRANSJEN BLIR REPRESENTERT I NHO-STYRET

Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge, er innstilt som nytt styremedlem i NHO.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold er svært glad for at NHOs valgkomité foreslår hotellederen som en av organisasjonens øverste tillitsvalgte.

– Timingen er helt riktig. Reiselivet blir en stadig viktigere næring. Vi har nettopp fått en ny stortingsmelding om reiseliv, næringen er i sterk i vekst og er den næringen med størst sysselsettingsvekst. Vi er helt sikker på at Svein Arild, med sin bakgrunn, vil være en viktig ressurs i NHO-styret, sier Krohn Devold.

Steen-Mevold er født i Oslo, men oppvokst i Mosjøen. Fra sin første jobb i oppvasken på Hurtigruten, via kokkeutdanning og bachelorstudier ved Norsk hotellhøgskole, har han arbeidet seg opp til tunge lederposisjoner i blant annet Choice Hotels og dagens topplederjobb i Scandic.

Nordlendingen har ledet store endringsprosesser, blant annet integrasjonen mellom kjedene Rica og Scandic i 2014. Prosessen gjorde Scandic til Nordens ledende hotellkjede med totalt 13.000 ansatte.

Som øverste Scandic-sjef i Norge har Steen-Mevold ansvar for 4500 ansatte ved over 80 hoteller fra Nordkapp til Kristiansand. Hotellkjeden omsetter hvert år for NOK 4,4 milliarder i Norge.

Steen-Mevold, som nylig fylte 50 år, er også sterkt engasjert i miljø og bærekraft. I hele sin karriere har han vært opptatt av hvordan hotellindustrien kan utvikle seg og samtidig redusere egen miljøbelastning. For 22 år siden ble han Norges første miljøsjef innen hotellsektoren, med ansvar for å implementere Scandic-kjedens miljøprogram. I 2011 ble Scandic-kjeden belønnet med Nordisk Råds natur- og miljøpris for innsatsen som foregangsbedrift og trendsetter innen bærekraftig turisme. Steen-Mevold mottok prisen på vegne av Scandic.

Hotellederen sier han er svært motivert for å bidra inn i NHOs styrearbeid. Han har klare ambisjoner på organisasjonens vegne, og mener årene fremover vil kreve at rammevilkårene blir enda tydeligere tilrettelagt for å skape flere arbeidsplasser. Han uttrykker også stor tro på tre-partssamarbeidet.

– I den omstillingsperioden Norge er inne i, vil det være viktig at NHO er en tydelig pådriver for å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet. Slik sett blir NHO et enda viktigere instrument for å skape flere arbeidsplasser i fremtidens Norge, sier Svein Arild Steen-Mevold.

 

 

 

About hkp