REKORDÅR FOR REISELIVET I NORD

3,049 millioner overnattinger på de på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2011 er en økning på nesten 241.000 overnattinger fra 2010. Dette innebærer en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 2 prosent.
Utenlandstrafikken til Nord-Norge økte med 7 prosent fra 2010 til 2011. Den norske trafikken hadde en økning på 9 prosent i 2011. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 1 prosent og en økning i den norske trafikken på 3 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at desembertallene bekrefter den positive utviklingen i vinterturismen til Nord-Norge. Solheim har store forhåpninger til at den produktutvikling som har skjedd innenfor dette området, kombinert med en forsterket markedsinnsats fra NordNorsk Reiseliv AS, skal bidra til en ytterligere økning av turisttrafikken til Nord-Norge. – Det er også hyggelig å registrere at Nord-Norge har hatt en positiv utvikling av forretningstrafikken med 8 prosent det siste året. Dette viser at det for tiden er stor aktivitet på mange områder i landsdelen, sier Geir Solheim.

Hotell

Hotellene i landsdelen hadde en økning fra 1.850.000 gjestedøgn i 2010 til  2.041.000 gjestedøgn i 2011. 191.000 nye gjestedøgn gir en økning på 10 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent fra 2010 til 2011.

Nesten 492.000 utenlandske gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge i 2011 gir en økning 13 prosent, mens Norge totalt har en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent. Finnmark har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på 19 prosent, Troms +24 prosent og Nordland +2 prosent.

En økning av utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene i desember med hele 37 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 5 prosent i samme periode, bekrefter inntrykket av at det er Nord-Norge som har hatt den mest positive trafikkutviklingen det siste året.

Over 1.010.000 ferie- og fritidsgjestedøgn på hotellene i Nord-Norge er en økning på nesten 112.000 gjestedøgn fra 2010 til 2011. Økningen i Nord-Norge er 12 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 5 prosent. Finnmark har en økning i ferie- og fritidstrafikken på 6  prosent, Troms har økt med 20 prosent, mens Nordland har økt med 10 prosent.

Kurs/konferansetrafikken har en vekst på 11 prosent til 226.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikken har hatt en vekst på 7 prosent, til totalt 805.000 gjestedøgn.

Campingplasser/Hyttegrender
Vel 1 million overnattinger på de nordnorske campingplassene og hyttegrendene i 2011 er en økning på 5 prosent i forhold til 2010, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 3 prosent i samme periode.

Foto: Rica Ishavshotel Tromsø/Rica Hotels

 

About hkp