REKORDHØY INVESTERINGSLYST I REISEBRANSJEN

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

93 prosent av reiselivsbedriftene tror markedet vil være på dagens nivå eller bli bedre i 2017. Det viser NHOs økonomibarometer for tredje kvartal. 43 prosent ser enda mer positivt på markedsutsiktene nå enn tidligere.

Reiseliv er den næringen som er klart mest positiv, og har gjort et realt byks sammenlignet med foregående kvartal

– Økonomibarometeret illustrerer en veldig viktig effekt av økt turisme. Flere turister fører til økt optimisme og ny giv som igjen vil kunne føre til flere arbeidsplasser. Reiselivet er iferd med å bli en av de pilarene som Norge kan lene seg på både økonomisk og sysselsettingsmessig. Derfor er det nå viktig å ikke gjøre feil som snur den positive trenden, som for eksempel å innføre nye turistskatter, eller styrke kronekursen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (bildet).

Økonomibarometeret viser at reiselivsbedriftene er mer positive til å investere, sammenlignet med hva de har vært tidligere. Nærmere 1 av 3 bedrifter svarer at de vil øke investeringene. Til sammenligning var det kun 14 prosent som ville øke investeringene i forrige kvartal.

– Investeringslysten i norsk reiseliv er høyere enn tidligere, etter en knallsommer med rekordvekst av turister til Norge. Bedriftene vil nok nå bruke overskuddet fra sommeren til å utvikle bedriften og investere i ny teknologi, som vi vet er helt avgjørende for å øke marginene i en presset konkurransesituasjon, sier Krohn Devold.

– Denne investeringslysten baseres blant annet på forventninger om fortsatt gunstig kronekurs, og forventninger om at regjeringen vil senke selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital som lovet, fortsetter NHO Reiseliv-sjefen.

1 av 3 melder om rekordsommer

Økonomibarometeret viser videre at det er en stor økning i antall bedrifter som har hatt en rekordsommer sammenlignet med ifjor. I 2015 meldte 18 prosent av reiselivsbedriftene at de hadde hatt en rekordsommer. I år er tallet steget til over 30 prosent.

– Norsk reiseliv vokser, og det skjer raskt. Nå blir det viktig å bygge infrastruktur og tilrettelegge, slik at vi klarer å ta imot alle de som ønsker å oppleve landet vårt. Jeg håper myndighetene ser hvor viktig det er å omstille seg og satse på digitale løsninger. Slik kan vi tilby turistene en enda bedre og mer sømløs reiseopplevelse. 4G over hele Norge, digital betjening av alt offentlig skjemavelde og nok satsing på flytrafikk inn til landet vårt, er avgjørende premisser, avslutter Krohn Devold.

About hkp