REKORDMANGE INTERNASJONALE TUROPERATØRER TIL NTW I BERGEN

Nå er startskuddet gått for Norwegian Travel Workshop (NTW), hvor den norske reiselivsnæringen møter turoperatører fra hele verden. Årets arrangørby, Bergen, ønsker velkommen til rekordmange internasjonale kjøpere. Årets rekorddeltagelse på NTW, vitner om stor interesse for Norge som turistdestinasjon. Hele 372 representanter fra 32 ulike land deltar på årets arrangement. I løpet av de neste dagene skal de møte norske tilbydere gjennom over 7400 forhåndsbookede avtaler.

Arrangementet tildeles en ny destinasjon hvert år, og Bergen er arrangør for det 45. arrangementet.

– Bergen har alltid vært populær hos reisende fra hele verden og reiselivet er en betydningsfull næring i hele regionen. Med ny kapasitet på overnatting, har vi store vekstmål i årene som kommer og NTW vil gi gode muligheter for å skape ny trafikk, sier Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag.

NTW har vært en av de viktigste møteplassene for norsk reiseliv i over 40 år, og fortsetter å være en arena hvor norske bedrifter og destinasjoner treffer kjøpere fra alle verdens hjørner.

– Til tross for nye måter å jobbe på, særlig teknologisk utvikling med websider og epost, fortsetter personlige møter å være uvurderlige. Turoperatørene ønsker å treffe de de skal jobbe med, og ikke minst oppleve stedene de skal selge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Dette understrekes av en økning fra de fleste markedene i år, spesielt fra det amerikanske. 41 kjøpere fra USA og Canada kommer til Bergen, mens det i tidligere år har kommet rundt 10.

Økt tilgjengelighet og langsiktig markedsarbeid, oppgis som to hovedgrunner bak den økte interessen. Men det er ingen tvil om at byen i seg selv spiller en viktig rolle.

– Bergen er helt klart et trekkplaster. Byen byr på vakker natur, rik historie og en livlig bykultur, og er en naturlig del av de fleste turoperatørers programmer, sier Bratland Holm. Hun understreker også den gode jobben Bergen Reiselivslag gjør.

– De er utrolig proffe, og har jobbet aktivt mot turoperatører i mange år, sier hun.

I løpet av dagene får deltagerne muligheten til å oppleve Bergen og nærområdet gjennom ulike aktiviteter, som sjømatsmaking på Cornelius Sjømatrestaurant, fjordcruise, sykkeltur rundt i byen og konsert med toner fra byens store musiker, Edvard Grieg.

 

 

About hkp