REKORDSOMMER FOR NORSKE HOTELLER

nett-solstrand-imgNorske hoteller har hatt sin beste sommer noen gang. Nå blir markedsføring enda viktigere, mener NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

I sommermånedene i år var det 8,4 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er 7 prosent flere enn i juni, juli og august i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallet på utenlandske overnattinger steg med 13 prosent fra sommeren i fjor, til 3,2 millioner i årets sommermåneder. Tyskere sto alene for 14 prosent av de utenlandske sommerovernattingene. Deretter fulgte svensker, amerikanere, kinesere og briter. Nordmenn sviktet heller ikke hotellene, og tallet på norske overnattinger steg med 4 prosent til 5,1 millioner, melder SSB.

– Reiselivsveksten er veldig godt nytt for Norge, ettersom det kommer flere bransjer til gode. Vi trenger arbeidsplasser og skatteinntekter mer enn noen gang, og det bidrar reiselivet med i en situasjon der mange andre bransjer sier opp folk, sier Kristin Krohn Devold.

I august ble det registrert 2,8 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er en økning på 9 prosent fra august i fjor. Mens norske hotellovernattinger gikk opp med 6 prosent, økte utenlandske hotellovernattinger med hele 14 prosent.

Med stigende kronekurs mener NHO Reiseliv-sjefen det er svært viktig å holde trykket oppe på markedsføring av Norge i utlandet. Hun er glad for at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 setter av 231,5 millioner kroner til markedsføring av Norge som turistdestinasjon. Beløpet er likt som i statsbudsjettet for 2016.

– Vi er glad for at markedsføringspotten blir like stor neste år, men det er avgjørende at disse midlene brukes til nettopp markedsføring, og ikke andre ting. Kronekursen stiger, og det gjør Norge dyrere for utenlandske turister. Med sterkere krone blir det enda viktigere å satse på markedsføring av Norge i utlandet, sier Krohn Devold.

Foto: Solstrand Hotel & Bad

About hkp