RØDE DAGER GA RØDE TALL FOR HOTELLENE I MAI

Mai måned bød på to ekstra helligdager og én ekstra ”inneklemt” dag sammenlignet med fjorårets. Dermed ble det mye minus i boken for byhotellene – men ikke verre enn at de fleste fortsatt har solide akkumulerte tall, ifølge Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

BERGEN: På beleggstoppen i mai

Bergen er en fin by i mai – det er det tydeligvis mange som vet. Hotellene opplevde en nedgang i belegget fra mai ifjor, men langt fra tilstrekkelig til å vippes av topplassen. Uforandret romkapasitet, en etterspørselsnedgang på 2,7 % og en prisoppgang på 3,9 %, ga en økning i losjiinntekter og RevPAR på rundt 1 %.

Prisene økte i nær alle av ukens dager. Belegget falt betydelig i helgene, men ikke mer enn at byen mellom de syv fjell fikk bokført det klart høyeste weekendbelegget av byene i vår oversikt. Med 71,4 (lørdag) og 70,6 % (fredag) var Bergens-hotellene de eneste på oversikten fra Benchmarking Alliance som hadde noteringer over 70 % i snitt per fredag og lørdag.

Den høyest belagte dagen i Bergen var onsdagen (snitt: 86 %). Onsdag var for øvrig også den best belagte dagen både i Stavanger, Ålesund, Oslo, Tromsø og på Gardermoen.

Akkumulert iår havner belegget på 62,1 % (+ 1,9 % fra 2011), romprisene på NOK 958 (+3,5 %) og RevPAR på NOK 595 (+ 5,4 %).

De neste 2 årene vil Bergen bli tilført en betydelig romkapasitet i form av nye hoteller og utbygginger av eksisterende.

STAVANGER:  Best på RevPAR i det lange løp

RevPAR hittil iår er nesten NOK 100 høyere enn i Bergen. Dette skulle tilsi, under ellers like forhold, at mulighetene for lønnsom drift er betydelig høyere i oljebyen enn hos storebror lenger nord.

Trenden i Stavanger hittil iår (jan-mai) er klar. Belegget faller (-7,1 %) og prisene øker (+6,9 %). Belegget faller som resultat av kapasitetsøkninger – etterspørselen er uforandret fra ifjor.

Ser vi på mai måned, har Stavanger-hotellene beleggsnedgang på alle ukens dager, og spesielt torsdager, fredager og søndager. Prisene øker alle dager unntatt søndager og mandager.

RevPAR falt med 8 % fra mai 2011.

I oversiktene fra Benchmarking Alliance inngår Sola, Sandnes og Jæren i Stavanger-tallene.

Det er rundt 3.500 hotellrom tilsammen.

OSLO: Ny kapasitet vanskelig å fylle

 

Oslo*

Endring fra ifjor

 

Mai måned

Totalt iår

Rompris

-9,7%

-4,9%

Rombelegg

-6,0%

-5,2%

RevPAR

-15,1%

-9,9%

 (*) Stor-Oslo inkludert bl.a. Asker og Bærum

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

Nor Shipping er et gigantarrangement som Oslo-hotellene nyter godt av annethvert år. 2011 var et ”Nor Shipping-år” og ifjor ble konferansen lagt til mai måned. Dette, samt negative helligdagforskyvinger, skulle i utgangspunktet gi hotellene utfordringer i å fylle opp kapasiteten i samme grad iår. Nå falt da også belegget i mai iår, men det takket være kapasitetsøkninger. Etterspørselen gikk faktisk ørlite opp fra mai ifjor.

Rombelegget økte på onsdager, men ellers var det nedgang både i rombelegg, priser og RevPAR på alle ukens dager.

Hittil iår har det vært etterspørselsøkning nesten hele veien, men prosentvis ikke like høy som tilbudsveksten. Dermed har det vært beleggsfall nesten alle månedene. Foruten en liten prisøkning i januar og april, har prisene falt merkbart – akkumulert rundt 5 %.

Et RevPAR-fall på nesten 10 % merkes i et marked som stadig får nye prosjekter på tegnebrettet.

I tallene fra Benchmarking Alliance inngår rundt 11.500 værelser, og dette inkluderer en del hoteller utenfor kommunegrensen, bl.a. Lørenskog, Asker og Bærum.

Geografisk plassering av hotell har svært mye å si på beleggsprosenter, og det er på det rene at de aller mest sentralt beliggende hotellene har høyere belegg enn de øvrige. Pris har en tendens til å følge etter.

TRONDHEIM: Bunnpris i mai

I mai kom Clarion Hotel & Congress (400 rom) på Brattøra (bildet) i Trondheim med i statistikken. Dermed økte kapasiteten over natten med rundt 13 %. Dette kom på toppen av de ”gamle” 7 % (Rica Bakklandet), noe som ga en kapasitetsøkning på rundt 19 % fra mai 2011 til mai iår. Dette slo kraftig inn på belegget som falt med nesten 12 %. Prisene gikk ned med 7,7 %. RevPAR raste ned med hele 18,5 %.

Den negative utviklingen i mai måned slo betydelig inn på de akkumulerte tallene. For første gang iår ble det rød RevPAR-utvikling akkumulert (- 2,6 % til NOK 472).

Det blir spennende å se om det nye kongresstilbudet tilfører byen tilstrekkelig med ”ny” trafikk.

På Lerkendal har man klubbet gjennom et nytt hotellprosjekt, så det hardner til skikkelig i trønderhovedstaden.

ÅLESUND:   Ny destinasjon hos Benchmarking Alliance

For første gang presenterer Benchmarking Alliance tall fra Ålesund. Foreløpig er i underkant av 700 rom representert. Selv om dette utgjør nær 2/3 av total hotellromkapasitet (ref. SSB) i Ålesund, er dekningen noe for lav til at vi trekker for mange slutninger av tallene.

I mai måned var belegget 67,3 % (-0,1 % jfr med 2011), romprisen NOK 841 (+1,1 %) og RevPAR NOK 566 (+1 %).

Akkumulert iår havnet belegget på 54,6 % (+9,5 % jfr med 2011), romprisen NOK 810 (-2 %) og RevPAR NOK 442 (+7,3 %).

TROMSØ: Lyset gikk

Etter jubel i lengre tid, kom Tromsø-hotellene brått tilbake til hverdagen – og vel så det – i mai. Et beleggsfall fra 75,4 til 60,7 svir skikkelig også på RevPAR, som falt med 18,4 %. De nevnte helligdagsforskyvingene spiller inn også her. I tillegg hadde Tromsø en større konferanse i mai ifjor som ikke kom iår.

Smått utrolig økte prisene med 1,4 %, til NOK 887 – tross det kraftige beleggsfallet.

Akkumulert iår er det fortsatt solide, sorte tall: Belegg opp 7,2 %, pris opp 2,9 % og RevPAR opp 10,3 %. RevPAR-noteringen på NOK 575 akkumulert, holder til en relativt klar 3. plass på listen.

GARDERMOEN: Negativ RevPAR-utvikling for første gang iår

Fortsatt er det etterspørselsvekst og prisfall for hotellene på og ved landets hovedflyplass, men for første gang iår er det relative fallet i prisene høyere enn den prosentvise økningen i etterspørselen/belegget. Dermed brytes en liten trend og RevPAR faller. Nedgangen i RevPAR i mai er på 3,9 % (til NOK 441) fra mai 2011. Belegget er på 53,8 % (+ 7,7 % fra 2011) og prisene NOK 820, som er ned nesten NOK 100 (tilsvarende –10,7 %).

Negativ forskyving av helligdager kan i og for seg være årsak ”god nok” til å forklare nedgangen i belegg.

Akkumulert er RevPAR NOK 462 (opp 6,4 % fra 2011), prisen NOK 865 (-3,6 %) og belegget 53,4 (+10,5 %).

Les hele artikkelen med diagrammer i juniutgaven av HRR.

 

About hkp