SCANDIC TIL LERKENDAL

Alt er klart for et enda et nytt hotell i Trondheim,etter at årsmøtet i Rosenborg BK (RBK) gikk inn for planene om et 75 meter høythotell med over 400 senger. Arthur Buchardt er investor og Scandic Hotels skal drive hotellet.

Arthur Buchardt skal være byggherre for selve hotellet, mens RBK blir byggherre for kontorbygg, konferanseområde ogparkeringskjeller. Totale byggeomkostninger blir rundt NOK 400 millioner. Hotellet skal stå ferdig høsten 2013.

 

About hkp