SEPTEMBERTALLENE KLARE: BEDRE PÅ GARDERMOEN

September-statistikken fra Benchmarking Alliance viser god beleggsvekst for hotellene på og ved Oslo Lufthavn. Økningen i Tromsø er enda bedre. Men ingen av dem får tilsynelatende noen uttelling prismessig.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Etter at kapasiteten nok en gang skjøt i været og frem til nå, har det ikke vært all verden å glede seg over for hotelldriverne ved landets hovedflyplass.
Etter at de første etableringene hadde satt seg i markedet, har det kommet to store bølger med nyetableringer. Den siste, som tilførte 3 nye hoteller, sendte belegget ned til under 50 % . RevPAR hittil iår har ligget noe over NOK 400, som er desidert lavest blant de byer og destinasjoner Benchmarking Alliance gir ut tall fra.
Men i september spratt belegget opp med 10 %, se tabell. Veksten skyldes utelukkende en etterspørselsøkning, da tilgangen av hotellrom har vært så å si helt stabil. Nesten 57.000 romdøgn er solgt, mot knappe 52.000 i september 2010.
Director of Revenue Management i Scandic Norge, Christian Gamsgrø, kommenterer veksten slik:
– Det har vært en fin utvikling i konferansesegmentene i en periode nå.

Til tross for beleggsøkningen, falt snittprisene med drøyt 20 kroner. Prisene faller på alle ukens dager, unntatt lørdager. Det pussige er at belegget går opp på alle disse seks dagene, mens på lørdagene – den ene dagen prisene går opp – faller belegget.
– En stor utfordring er at lead time (ledetider, antall dager fra bestilling til ankomst) blir kortere og kortere. Dette påvirker til en viss grad også prisstrategiene. ”Short term business” i et marked med overkapasitet, medfører ofte at hotellene velger trygghet først, siden dette veldig sjelden fortrenger annen trafikk, fortsetter Gamsgrø.

På tirsdagene, gikk belegget opp fra 64,5 % til 83,2 % (+30 %), men prisene gikk ned med rundt en femtilapp (-5,1 %).
Til tross for prisnedgangen på seks av syv dager, gikk losjiomsetningen opp med rundt NOK 3,5 millioner, til cirka NOK 50 mill.
Akkumulert iår ligger RevPAR på NOK 422, hvilket er ned 0,5 % fra ifjor. Forholdet mellom pris og belegg akkumulert, viser samme trekk som i september isolert, altså oppgang i belegg og nedgang i pris. I årets første ni måneder ligger snittprisen på NOK 827 (-3,0 %) og belegget på 51,1 % (+ 2,7 %).

Rundt 3.100 rom er representert i septemberstatistikken for Gardermoen fra Benchmarking Alliance.
Når man vurderer inntektsbildet for Gardermoen-hotellene, er det viktig å ha i bakhodet at omsetningen fra dagmøtevirksomheten ikke fanges opp. Den og tilhørende mat- og drikkeomsetning er svært viktig for disse hotellene.
Tromsø
Størst beleggsøkning i september blant de norske destinasjonene Benchmarking Alliance gir ut statistikk fra, hadde Tromsø. Her gikk kapasitetsutnyttelsen på rom opp med hele 9,6 %-poeng.
Knappe 29.000 rom ble solgt, det var en økning på 3.700 (+14,8 %). På alle dagene i uken er det vekst, mest på tirsdager og onsdager. Til tross for at belegget på tirsdager gikk opp med 25 % (17,7 %-poeng), falt prisene med 3,9 %.
– Årsaken til den sterke veksten i Tromsø er maritime prosjekter som har generert nye overnattinger. Tar man disse overnattingene ut, ville markedet vært relativt stabilt, kommentarer Christian Gamsgrø.
I overkant av 1.300 hotellværelser ligger til grunn for september-tallene i Tromsø fra Benchmarking Alliance.

Hittil iår (9 måneder) er snittbelegget i Tromsø på meget pene 66,8 %, som er opp over 8 % fra tilsvarende periode ifjor. Prisene henger ikke helt med, og går bare opp med 1 %. RevPAR er på NOK 557 (+9,3 % fra 2010). At man ikke får ”uttelling” på én måned, kan jo i og for seg være ”greit”, men her er det 9 måneder.
– Prosjektet i byen kom inn til en fast pris, så denne bulken av romdøgn bidrar lite på prissiden. Men det hører også med til historien at Tromsø som marked generelt har vært blant de dårligste i Norge til å konvertere etterspørselsøkning til økte snittpriser, mener Christian Gamsgrø.
Trondheim
Kapasitetsøkningen i Trondheim (Rica Bakklandet Hotel, 179 rom, åpnet i august iår) ble ikke fullt ut absorbert i markedet i september. Tilbudet økte med 6, 2 %, mens etterspørselen gikk opp kun med 2 %. Det er beleggsfall alle dager i uken unntatt søndager og mandager. En ørliten prisøkning var med å dra samlet losjiomsetning opp med NOK 1,5 mill. til NOK 52,5 mill.
– Trondheimsmarkedet har ligget jevnt på en vekst på ca. 2 % i pris over en periode nå. Det er et relativt stabilt marked, men det har få pressperioder sammenlignet med for eksempel Oslo og Stavanger. Dette gjør det også vanskeligere å få prisene i riktig retning, analyserer Gamsgrø.
Stavanger
Hotellene i Stavanger med omegn har i september opplevd en etterspørsel som har økt i tråd med utviklingen i kapasitet. Scandic Stavanger Forus ble åpnet 27. juli iår, og tilførte markedet 240 rom. Likevel økte belegget med 0,5 % i september. Og ikke nok med det, prisene gikk opp med 5 %. Det er spesielt på de pressede tirsdagene og onsdagene prisene har gått opp.
– Stavanger har et knallsterkt midtukemarked. Veksten her har vært så stor at det har kompensert for et relativt svakt weekendmarked. Her har belegget falt så langt iår, veldig mye på grunn av de nye rommene som er tilført markedet, avsluttet Christian Gamsgrø, Director of Revenue Management i Scandic Norge.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.
Snittpris = losjiomsetning / solgte rom
Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har i september måned samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

Wiederstrøm Hotel Consulting vil fortsette samarbeidet med STR Global når det gjelder internasjonal hotellstatistikk og kommer til å publisere ferske tall fra utlandet i HRR.

 

September 2011

 

Rombelegg

Rompris*

RevPAR

Sep. 2011 Sep. 2010 Endring Sep. 2011 Sep. 2010 Endring  Sep. 2011 Sep. 2010 Endring 
Bergen

78,9 %

80,6 %

-2,2 %

980,8

960,5

2,1 %

773,6

774,6

-0,1 %

Gardermoen

61,5 %

55,9 %

10,0 %

879,5

900,0

-2,3 %

541,0

503,5

7,5 %

Kristiansand

66,0 %

67,2 %

-1,9 %

838,6

822,6

1,9 %

553,2

553,0

0,0 %

Oslo

75,4 %

76,6 %

-1,5 %

974,3

967,6

0,7 %

735,1

741,2

-0,8 %

Stavanger-området

69,4 %

69,1 %

0,4 %

1 134,0

1 077,1

5,3 %

787,0

744,4

5,7 %

Tromsø

73,1 %

63,5 %

15,2 %

874,1

889,5

-1,7 %

638,8

564,5

13,2 %

Trondheim

67,0 %

69,9 %

-4,0 %

850,0

841,2

1,1 %

569,8

587,6

-3,0 %


About hkp