SMÅPEN HOTELLØKNING I KRISTIANSAND

NETT Clarion KristiansandStatistikken fra Benchmarking Alliance viser at hotellene i Kristiansand i februar iår fikk en økning i RevPAR på 4,3 % fra februar ifjor.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

Belegget i Kristiansand gikk opp fra 49,9 i februar 2012 til 51,2 i februar iår. Dette er inklusiv de to hotellene ved Dyreparken. Ett av dem, Quality Hotel & Resort Kristiansand, drives av Erik Nordahl. Han bekrefter at det har vært oppgang.

– Vi økte belegget vårt fra 26 til 37,47 %. Det er mest økning på forretningsmarkedet og noe på kursdøgn, forteller han. Nordahl kan ikke se at det har vært noen spesielle, store arrangementer, prosjekter eller utbygginger som har blitt avhold i februar iår og ikke i februar ifjor.

– Det er bare mange middels store. Vi ser at noen hoteller har hatt en liten økning på romomsetning, men senkning innen F&B. Dette bekrefter at det har vært færre arrangementer og en økning i businessegmentet. Vi på Quality Hotel & Resort har hatt økning på begge.
Prisene går opp fra NOK 788 til 801. Noen årsak til det, slik du ser det?
– De fleste hoteller har større fokus på revenue management. I Nordic Choice, for eksempel, har vi nå egne revenue managers per brand.
Januar + februar iår mot januar + februar ifjor ser “greit ut”. Det er uforandret på belegg (ca. 48 %), og 2,8 % oppgang på pris (til NOK 810). Ser det lovende ut fremover?
– På vårt hotell har vi hatt en veldig god start iår, og den gode trenden fortsetter. Mars ser bra ut, og april vil ligge litt bak fjorårets. Mai og juni ser bra ut.
Direktør Erik Nordahl sier dette om sine fremtidstanker for hotellnæringen i Kristiansand-området?

– Scandic åpner et nytt hotell i begynnelsen av juni, med 240 rom ved Aqurama og Tangen Brygge. Vi er veldig spente på effekten av dette.

 

 

 

 

About hkp