STØRRE REISEAKTIVITET, MEN FORTSATT FOKUS PÅ OMKOSTNINGER

– Aktiviteten på det norske forretningsreisemarkedet er svært stor for tiden. Reisebyråene er en veldig god temperaturmåler på aktiviteten i norsk økonomi. Når det tar seg opp hos oss, er det et tegn på at økonomien er på vei oppover igjen, sier Rune Feltman, adm.dir. i VIA Travel Norge (bildet).

–  Måned for måned er vi bedre enn fjoråret. Det er interessant at kostnadsfokuset, som ble aktuelt på grunn av finanskrisen, ligger der fortsatt. Før finanskrisen var det mye fokus på forretningsklasse, lounger, etc. Finanskrisen forandret dette og nå ser vi at aktiviteten og antall reiser stiger, men mange har fortsatt med den stramme reisepolicyen som ble innført i forbindelse med finanskrisen. Det betyr at det velges rimelige løsninger der det er mulig. Ofte bestemmer reisepolicyen at det skal flys økonomiklasse på flyturer inntil et visst antall timers varighet. Vi kan se at mange bedrifter har en vesentlig høyere reiseaktivitet enn tidligere, men på grunn av hvordan reisene legges opp, i samarbeide med reisebyrået, trenger ikke omkostningene stige like mye som aktiviteten. Mange har også forhandlet avtaler med både flyselskaper og hoteller i en periode der det var ”kjøpers marked” og nyter fortsatt godt av de prisene som da ble oppnådd, sier Feltman.

Rundt 40% av vår omsetning er innenlandsreiser og ser vi på antall reiser er andelen 60-70%. Norge er spesielt fordi vi har mye forretningsreisetrafikk innenlands i forhold til mange naboland. Trafikken innen Norge har ikke tatt seg like mye opp som trafikken til utlandet, men det skyldes at innenlandstrafikken har vært på et rimelig høyt nivå hele tiden, også under finanskrisen. Også på forretningsreiser innenlands er det svært mye hotellovernattinger involvert. De største kundene våre har egne hotellavtaler, mens mange, både store og små, benytter våre hotellavtaler. De fleste forretningsreisekundene som har egne avtaler, har avtale med én til to hotellkjeder, men endel bedrifter er så store at de må ha avtaler med flere, sier Rune Feltman. VIA har bl.a. Aker, Telenor, LO, Posten, alle helseforetakene, Departementene og Kongsberg Gruppen som kunder.

Konferansemarkedet tar seg opp

– Konferansemarkedet ser også veldig bra ut for tiden. Det har tatt seg enda mer opp enn reisemarkedet generelt. Det er en trend mot at det velges nærhet til distribusjonsknutepunkter som møtesteder, ofte lufthavnshoteller eller hoteller i nærheten av byer, for at det ikke skal gå for mye tid til transport. Stadig flere setter en prislapp på tiden som går med, så totalprisen for arrangementet, inkludert reisetid, er viktig.

VIA er først og fremst et forretningsreisebyrå, men vi er også Norges største på feriereiser, gjennom VIA Tours. Utviklingen i ferie- fritidsmarkedet ser også bra ut. Også her er det optimisme i markedet, men her er det mer kortsiktige svingninger. I forretningsmarkedet tar det lengre tid før det går ned og lengre tid før det går opp igjen. Feriemarkedet var bra ifjor også, og øker iår. Det segmentet som vokser mest er cruise. Vekstraten er høy, men volumene er fortsatt relativt små sammenlignet med for eksempel charter. Vi har vel passert fjorårets salgsvolum for cruise allerede. Vi ser også en klar vekst i aktivitetsferier og lignende, avslutter Rune Feltman.

Les hele artikkelen i HRR nr.4, som er på vei ut til abonnentene nå.

About hkp