STATLIG ETAT LEMPER PÅ ANBUDSPRAKSISEN – ÅPNER FOR MINDRE HOTELLER

nett-granavoldenGranavolden Gjæstgiveri i Oppland manglet tre rom med bad for å være med i en statlig anbudskonkurranse om hotellgjester. Nå endrer oppdragsgiveren anbudskravene.

– Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har tatt våre forslag til etterretning og endrer kravene i konkurransen. Det er veldig viktig at konkurransegrunnlaget ikke har en unødvendig begrensning, men at det faktisk utformes åpne anbud. Det gjør at det er flere som får konkurrere, inkludert mindre bedrifter, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, som er ekspert på offentlige anskaffelser.

DSS krevde at tilbyderne må ha minst 30 rom med bad for å delta i konkurransen. Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland har 44 rom ialt, men kun 27 rom med bad. Ettersom hotellet er historisk, har Riksantikvaren til nå sagt nei til å installere separate bad på flere enn 27 rom.

– At man ekskluderer de mindre hotellene i Distrikts-Norge, synes jeg er meningsløst. Det er innlysende for alle at departementene også har møter med færre enn 30 deltagere. Det er ikke verre enn å si at det skal være inntil 30 rom, så er vi med alle sammen, sa daglig leder Stig Fossum ved Granavolden Gjæstgiveri til NRK Hedmark og Oppland.

Senere på dagen snudde altså DDS. Etaten uttaler at de endrer fristen for anbudet, samt utlysningsteksten. For Granavolden Gjæstgiveri sin del betyr det at de kan konkurrere om konferanser med færre enn 30 deltagere.

Bekymret for anbudspraksis

Det gleder NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold at DSS har snudd i saken. Hun er likevel bekymret for at frittstående hoteller, i flere og flere anbudsrunder fra staten, ikke får lov til å levere sine tjenester. Krohn Devold sikter blant annet til en konkurranse om hotell- og konferansetjenester som politiet har lyst ut.

– Vi har allerede klaget inn flere anbudsrunder som staten har hatt ute. Når Stortinget skal behandle en ny reiselivsmelding til våren, blir det veldig viktig å få med seg Stortinget på at skal våre unike perler og hoteller overleve ute i Distrikts-Norge, så må de historiske og frittstående hotellene være gode nok til å kunne huse både statsansatte og kommunalt ansatte. Hvis ikke vil det ikke være liv laga for mange av disse hotellene, sier Krohn Devold til NRK Hedmark og Oppland.

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes ønsker en politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i.

– Stortinget har etterpurt en stortingsmelding om offentlige innkjøp. I den forbindelse blir det viktig å få opp en debatt om hvordan innkjøpsmakten brukes ved utforming av anbud, og konsekvensene ved å samle stadig større innkjøpsvolum gjennom sentralisering av innkjøp, sier hun.

Bilde: Granavolden Gjæstgiveri

About hkp