STAVANGER – SOMMERENS HOTELLVINNER

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim fikk alle bokført vekst i antall solgte hotellrom i årets tre sommermåneder samlet. Stavanger ble sommerens hotellvinner.

Vestlandsbyen hadde den høyeste veksten i antall solgte rom denne sommeren sammenlignet med sommeren i fjor: 11 prosent. Deretter følger Bergen med en vekst på 6,2 prosent, Oslo med 2 prosent og Trondheim med 0,5 prosent.

Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som Wiederstrøm Hotel Consulting har bearbeidet for NHO Reiseliv.

– De store lokomotivene viste vei sommer, og det er like viktig som det er gledelig. I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim sysselsetter reiselivet 45.000 årsverk. Hvert ekstra solgte rom i disse byene øker lønnsomheten for det enkelte hotell, er med på å sikre eksisterende arbeidsplasser i reiselivet og skape grunnlag for nye, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun presiserer at også andre storbyer enn de fire største hotellbyene hadde vekst i etterspørselen i sommer.

Hotellsommeren (juni, juli og august) 2018 kort oppsummert

Selv om etterspørselen utviklet seg positivt i mange av de største byene, førte kapasitetsvekst til svakere beleggutvikling noen steder. Dette gjelder både i Bergen og i Stavanger. Hotellene i Stavanger klarte riktignok å få økt rombelegg til tross for stor tilbudsvekst.
Hotellromprisene økte generelt meget godt i sommer, men det er geografiske forskjeller. Bodø, Bergen og Tromsø hadde små prisfall, mens Stavanger og Oslo økte mest.
Kristiansand oppnådde de høyeste hotellromprisene i sommer – 1179 kroner – etterfulgt av Oslo med 1156 kroner.

ONS og turister fylte Stavanger

Stavanger kan vise til en romprisvekst på 42,5 prosent fra august 2017 til august 2018, godt hjulpet av oljemessen ONS. Oslo hadde den nest høyeste romprisveksten –  11,3 prosent – etterfulgt av Haugesund med 6,5 prosent vekst.
– Oljemessen ONS gjorde helt klart noe med prisbildet, men det er flere faktorer som spiller inn her, ettersom ONS i all hovedsak varer i en uke. Etter den kraftige reduksjonen i oljerelatert aktivitet og at vi parallelt åpnet fire nye hoteller, har vi god kapasitet til å ta imot turister hele året. Det har vært jobbet veldig målrettet med å skape vekst i ferie- og fritidsmarkedet gjennom hele året, og det begynner vi nå å se resultatene av. Vi har en blanding av turister og tilreisende til ulike arrangementer som fyller regionen godt. Regionen har fått flere nye årlige store arrangementer innen idrett og kultur, og dette er en særdeles viktig satsing for oss. Sesongen varer lenger og vi har turister hele året, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

 Om statistikken

Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting for NHO Reiseliv. Det er varierende «dekning» i de ulike byene, typisk er 80-95 prosent av romkapasiteten representert. I Oslo (Fornebu inkludert) er det f.eks. hoteller med til sammen over 12.000 rom som er med i tallene. Trondheim er inkludert flyplasshoteller i Stjørdal, mens Stavanger er inkludert Sola, Sandnes og Jæren.

Om begreper

Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost kommer altså i tillegg. Rombelegg er antall solgte rom i % av antall tilgjengelige rom.

 

 

About hkp