STERK VEKST I NORDNORSKE OVERNATTINGER

– Septembertallene viser at trafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene fortsatt øker mer enn i Norge som helhet. Det er spesielt gledelig å se at lønnsomhetsindikatoren REVpar også i september viser en positiv utvikling for hotellene i alle fylkene i landsdelen, sier avdelingsdirektør  Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Septemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere idag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et samarbeidsprosjekt mellom Landsdelsutvalget og NHO Reiseliv Nord-Norge.

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde nesten 220.000 overnattinger i september, noe som er en økning på 14.000 overnattinger sammenlignet med samme måned ifjor. Nord-Norge hadde en økning på 6 %, mens landet som helhet hadde en økning på 2 %. Den norske trafikken økte med 4 % mens utenlandsktrafikken på de nordnorske overnattingsbedriftene har økt med 19 %. I årets første ni måneder har de nordnorske overnattingsbedriftene hatt over 200.000 flere overnattinger enn samme periode i 2010. Dette er en trafikkøkning på 9 %, mens Norge som helhet har en økning på 2 %.

Hoteller

Hotellene i landsdelen hadde en økning fra vel 151.000 gjestedøgn i september 2010 til vel 166.000 gjestedøgn i september 2011. 15.000 nye gjestedøgn gir en økning 10 %, mens Norge som helhet hadde en økning på 3 % i samme periode. Veksten er likt fordelt mellom fylkene, med en prosentvis økning i august på: Nordland +6 %, Troms +11 % og Finnmark +13 %. Antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge økte med 38 %, mot en økning på 2 % i Norge totalt. Finnmark har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på 26 %, Troms +47 % og Nordland +40 %. Også når det gjelder ferie- og fritidstrafikken har hotellene i Nord-Norge større økning enn Norge totalt med hhv. 26 % og + 6 %. Nordland har en økning på 31 %, Troms har økt med 38 %, mens Finnmark har økt med 2 %.

Januar – september

Så langt iår har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 11 % og utenlandstrafikken med 12 %. Tilsvarende tall for Norge er hhv. + 5 % og +2 %. I de ni første månedene i 2011 har det på hotellene i Nord-Norge vært en vekst i ferie- og fritidstrafikken på 11 % til totalt vel 874.000 gjestedøgn, kurs/konferansetrafikken har en vekst på 13 % til vel 171.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikken har hatt en vekst på 9 % til totalt nesten 611.000 gjestedøgn.

Svalbard

I september var det over 8000 overnattinger på hotell og andre overnattingsbedrifter på Svalbard. Dette er en oppgang på hele 32 % sammenlignet med samme periode ifjor. Økningen kommer først og fremst grunnet flere norske overnattinger og flere ferieovernattinger.

 Foto: Radisson Blu Hotel Bodø

About hkp