STERK VEKST I NORSK FLYTRAFIKK

Nye tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser en betydelig vekst i flyreiser, både i inn- og utenlandstrafikken, fra norske lufthavner. En overvekt av flyreisene skjer i embets medfør, men også feriereisene er i stor vekst. Ikke siden før finanskrisen i 2008-2009 har veksten i flyreiser vært like stor i Norge.

– Dette skyldes først og fremst at Norge er et langstrakt land der vi er avhengig av luftfarten i mange av de verdiskapende bransjene nordmenn jobber i, sier Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart.

Totalt ble det foretatt 32,6 millioner enkeltreiser med fly ifjor. Dette er nesten fire ganger så mye som i 1990, og tilsvarer en økning på hele 19 prosent de siste to årene, viser rapporten fra TØI.

Norge har idag 52 flyplasser, to av tre nordmenn har tilgang til en lufthavn innenfor en times reise. 99,5 prosent av befolkningen kan gjøre en dagstur til Oslo og være tilbake samme dag.

– Vi har et mål om at det skal være best mulig å leve i utkanten av Europa, og drive forretninger på tross av vår geografiske beliggenhet. Derfor er luftfart langt mer enn et luksusgode her til lands, sier Lothe.

Han viser til tall som forteller at 73 prosent av alle flypassasjerer i Norge heller ikke vil ha reelle alternativer til luftfart de kommende ti årene.

2 prosent av BNP 

En rapport fra Oxford Economics viser at luftfarten bidrar til to prosent av bruttonasjonalproduktet i Norge. Dette er mer enn i våre naboland Sverige og Danmark, der tallene ligger på henholdsvis 1,7 og 1,2 prosent.

Idag sysselsettes mer enn 60.000 nordmenn av luftfarten. Svært mange bedrifter, særlig i distriktene, er avhengig av å ha flyplass i nærheten for å kunne frakte sine ansatte til rett tid og sted.

– Norge har en helt annen bosetningsstruktur enn våre naboland, derfor spiller luftfarten en større rolle her. Alle tall og undersøkelser viser at nærhet til flyplass er viktig også for sysselsetting og næringsutvikling, sier Lothe.

About hkp