STOR BOOKINGNEDGANG – FLERE FRYKTER KONKURS

Mange reiselivsbedrifter har hatt en god juli måned, men næringen går en usikker høst i møte. Med nye restriksjoner som skjenkestopp ved midnatt, fortsatt restriksjoner for arrangementer og et mer eller mindre rødt Europakart, er krisen for reiselivet langt ifra over.

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, gjennomført 13. august, der 580 reiselivsbedrifter har respondert, viser at mange lider store tap i omsetningen som følge av de smitteverntiltakene som er innført. Nye restriksjoner, som skjenkestopp ved midnatt, rammer utelivsbransjen hardt, og andelen bedrifter som frykter konkurs stiger. De aller fleste nordmenn har feriert i Norge i sommer, og det har bidratt til et godt belegg flere steder i landet – særlig i distrikts-Norge. Men, reiselivet går en usikker høst i møte. Med de nye reiserådene, der enda flere europeiske land er omfattet av karantene ved innreise til Norge, kan vi ikke vente mange utenlandske turister til Norge de neste månedene. Det bekrefter undersøkelsen, som viser at det er svært lave bookingtall for høsten.  

37 prosent av bedriftene som svarte i NHO Reiselivs siste undersøkelse, har planer for oppsigelser som følge av corona. Det er en økning fra 28 prosent i slutten av juli. Undersøkelsen ble imidlertid gjennomført rett før regjeringen annonserte at de vil utvide permitteringsordningen til 52 uker. En kan derfor anta at tallet er noe lavere i dag.

Stor nedgang i forhåndsbestillinger

Kun 10 prosent av reiselivsbedriftene har det samme antallet bestillinger eller bookinger i september i år som de hadde i september i fjor. 73 prosent melder om færre bestillinger for september sammenlignet med i fjor. Det er en økning fra 66 prosent som svarte det samme i slutten av juli.

12 prosent har ingen bestillinger i september. Trolig har nye reiseråd, med flere europeiske land merket som rødt, ført til færre bestillinger eller kanselleringer utover høsten. Videre opprettholder regjeringen maksgrensen på 200 på konferanser, som går hardt utover konferansemarkedet.  

Konsekvensene av disse restriksjonene ser vi tydelig blant større bedrifter med flere enn 50 ansatte, hvorav 73 prosent har mer enn 50 prosent færre bestillinger enn de pleier å ha på denne tiden av året.  

Det samme gjelder for oktober; det er en stor nedgang i forhåndsbestillinger. 25 prosent har ingen bestillinger i oktober. 35 prosent melder om mer enn 50 prosent færre bestillinger for oktober, som vanligvis er en svært travel måned for kurs- og konferansemarkedet spesielt.  

Flere frykter konkurs

Det er en økning fra 25 til 31 prosent i antall bedrifter som vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Variasjonene er store mellom de ulike bransjene i reiselivet; 25 prosent av bilutleierespondentene melder om reel risiko for konkurs, 37 prosent innen opplevelser og kultur, mens 29 prosent av hotell- og overnattingsbedriftene og 37 prosent av servering og uteliv svarer at de frykter konkurs.

Servering og uteliv har hatt en markant økning i antall som frykter konkurs fra 27 prosent til 37 prosent på to uker. Det er grunn til å tro at det henger sammen med innskrenket skjenketid til midnatt, som regjeringen innførte fra og med 8. august. 

About hkp