STORE TURISTBYER BER EU LEGGE BEGRENSNINGER PÅ AIRBNB

Stadig flere byer synes Airbnb vokser ukontrollert og forandrer bomiljøer i negativ retning. Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Krakow, München, Paris, Valencia og Wien, har nå bedt EU se på regler for å begrense Airbnbs virksomhet.

I en uttalelse tidligere i år til EU-domstolen, sa domstolens generaladvokat at Airbnb måtte anses som en digital service-leverandør, ikke en overnattings-formidler. Byene har uttrykt sin bekymring for følgene av denne avgjørelsen. De frykter dette vil få en stor negativ virkning og at boliger som lokalbefolkningen trenger for å leve og arbeide i byene, i økende grad vil bli sett på som et marked for utleie til turister.

Byene ber om hjelp fra Europaparlamentet og den nye EU-Kommisjonen for å etablere sterke juridiske krav i hele EU, for å få Airbnb til å følge lokale regler.

About hkp