STORSATSING SANDEFJORD – STRÖMSTAD

Color Line går videre med sitt nye skipskonsept med effektive transportløsninger, nye shopping og opplevelsestilbud og det siste i miljøteknologi, som skal settes inn på ruten mellom Sandefjord og Strömstad fra sommeren 2014.

– Med det nye konseptet fullfører selskapet en målrettet og innovativ flåtefornyelse til rundt 9 milliarder kroner, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Det nye konseptet vil fremstå som fremtidens skip mellom Norge og Sverige, og skal bygges for å kunne bruke flytende gass (LNG) som drivstoff. – Dette sammen med skrogformen og effektivt fremdriftsmaskineri, vil gjøre skipet til en av de mest miljøvennlige og støysvake dagferger i verden, sier Trond Kleivdal.

Det nye skipet er inspirert av SuperSpeed og er planlagt å bli ca 160 meter langt med plass til 2000 personer og ca fem hundre biler. Skipet er planlagt satt inn i ruten Sandefjord-Strömstad til sommersesongen 2014 og vil erstatte ”M/S Bohus”.

Color Line har i lengre tid vurdert second-hand markedet, men velger å satse fremtidsrettet og miljøvennlig. – Ikke minst det forhold at Color Line går til sentrum av byene Sandefjord og Strömstad, gjør at vi velger å satse på miljøvennlige og støysvake skip, sier Kleivdal. I Oslo har Color Line som første rederi etablert landstrøm som en del av en frivilling miljøavtale med Oslo kommune. Med bruk av flytende gass (LNG), vil utslippene være svært små også i Sandefjord og Strömstad. Etter en omfattende prosess høsten 2011, konkurrerer noen få verft nå om bygging av det nye skipet. Kontrahering og valg av verft vil skje i løpet av sommeren.

Fjord Line vil seile Sandefjord – Strömstad neste år

Konkurrenten Fjord Line har søkt Sandefjord Havn om å få gjøre to daglige anløp fra og med 2013. Tidligere har rederiet sendt tilsvarende søknad til havnemyndighetene i Strömstad.

– Vi har vurdert flere mulige havner i Vestfold og Telemark, og er kommet til at parallell seiling med Color Lines skip mellom Sandefjord og Strömstad gir det beste tilbudet til de reisende, samtidig som det driftsmessig gir Fjord Line en optimal løsning. Reisetiden blir 2,5 time, sier adm.dir. Ingvald Fardal i Fjord Line.

Skipet Fjord Line skal benytte over ytre Oslofjord ble bygget ved verftet i Bergen Group Fosen i 1993. Det bærer navnet MS «Bergensfjord», er 134 meter langt, 24 meter bredt og vil etter ombygging få en kapasitet på ca. 1770 passasjerer og 370 biler.

– Større skip og samme antall anløp per døgn vil føre til økt press på infrastrukturen for hvert anløp. Vår plan om et ekstra skip av samme størrelse som det skipet som trafikker strekningen i dag, vil imidlertid gi samme belastning på infrastrukturen per anløp som idag, sier Ingvald Fardal. Han understreker at eventuelle endringer i Color Lines driftsopplegg ikke får konsekvenser for Fjord Lines konkrete plan om å etablere et konkurrerende tilbud på linjen fra og med 2013.

 

 

 

About hkp