TERRORFRYKT: FLERE VIL REISE I EGET LAND

45 prosent sier trusselen om terrorangrep vil ha innflytelse på reiseplanene. Terrorfrykt er blitt en stadig viktigere faktor i forbindelse med ferieplanleggingen. På verdensbasis forblir folks ønske om å reise uforandret, til tross for terrorangrep og politisk uro mange steder. Etter terroraksjonene i Tyrkia og Egypt, ble også Spania og Barcelona rammet i september. Mens Nord-Afrika og Tyrkia har merket dramatisk fall i antall bookinger, har det ikke vært merkbar nedgang i Europa.

For tredje år har IPK International, i samarbeid med ITB Berlin, foretatt en undersøkelse “Terror Threats and Tourism” i over 20 viktige kildemarkeder over hele verden. Studien viser at for 45 prosent av de som reiser internasjonalt, vil trusselen om terrorangrep ha innflytelse på reiseplanene iår, det er en økning på 6 prosent fra 2016.

Folk i Asia, som Syd-Korea, Kina og Japan, likeså Russland, er mer sensitive for terrortrusler og er derfor mer tilbøylige til å la ustabilitet og varsler om terror ha innvirkning på reiseplanene. I motsetning til reisende fra europeiske kildemarkeder som Danmark, Sverige og Finland, som er mindre følsomme for trusler om terror.

På grunn av den globale situasjonen med hensyn til sikkerhet, vil stadig flere holde ferie i eget hjemland. 16 prosent av internasjonale reisende sa at de ikke ville foreta reiser i de neste 12 måneder, eller bare reise innen eget land. 29 prosent svarte at de ville fortsette å reise utenlands, men bare til land som ble betegnet som sikre, i denne gruppen regnes de skandinaviske land, Canada, Sveits og Australia. Landene med svakest sikkerhetsimage er Tyrkia, Israel, Egypt og Tunisia.

About hkp