TIDENES VINTERSESONG FOR ALPINANLEGGENE?

Tidlig og bred sesongstart og en vinter som hittil har vært preget av rekordmengder med snø de aller fleste steder i landet, gir resultater i heiskortomsetningen til landets alpinanlegg. Resultater pr 28. februar viser en gjennomsnittlig økning på 15 prosent for hele landet, ifølge tall fra Alpinanleggenes Landsforening.

Det er også i år til dels store regionale forskjeller, men økningen holdes ikke lenger kun oppe av de største aktørene med stor markedsandel. Per siste februar har alle regioner prosentvis økning totalt sett i sesongen, mot samme tid i fjor.

Oppland/Hedmark er 7% opp, Oslo/omegn 32%, Buskerud 17%, Telemark 18% og Sørvest/Vest/nordvest 28%.

Stort sett alle anlegg i ALF´s bransjeutvalg har dessuten individuell økning, med unntak av noen veldig få.

De to største bransjeaktørene Skistar (Trysil og Hemsedal) og Alpinco (Hafjell og Kvitfjell), viser til svært god prosentmessig økning. Norges største anlegg, Trysil, har en sesongøkning så langt på 7%, Hemsedal på 15%, Hafjell på 15% og Kvitfjell på 13%. Påsken er tidlig i år og det er det fremdeles to måneder igjen av sesongen i flere av anleggene.

– Dette er svært hyggelige tall for oss å kunne presentere. I fjor hadde vi en utfordrende vinter, men bransjen klarte likevel en pen økning i heiskortsalget med 5% mot året før. Denne vinteren har heldigvis vist seg fra sin aller beste side snømessig, og det er klart at det er med på både å lette arbeidsforholdene for medlemmene våre, og det er med på å inspirere og lokke folk ut til alpinanleggene i hele landet, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening, Camilla Sylling Clausen.

Trafikken fra markeder også utenfor Skandinavia har økt

– Dette er jo ekstra gøy, sier Turid Backe-Viken, markedssjef hos Skistar Trysil. Hun sitter også som leder for ”Markedsråd vinter” i landsdelsselskapet Norske Fjell SA. Markedsrådet koordinerer utenlandssatsningen for alpinbransjen i Norge, blant annet i samarbeide med de større destinasjonene, Innovasjon Norge Reiseliv, og gjennom ulike prosjekter som ”Norway Home of Skiing”.

– Både fra Tyskland, Holland og UK har vi gode økninger i gjestetrafikken og dette viser at vi fortsatt er på rett vei i arbeidet og investeringene vi legger ned i disse markedene. At vi kan vise gjestene fra andre markeder enn det norske at vi har et meget bra alpinprodukt, er naturligvis med på å øke interessen også for kommende sesonger i utenlandsmarkedet. Svenskene og danskene er trofaste, og også her ser vi en fin økning så langt i sesongen i alle de største anleggene i Norge som jobber mot utenlandsmarkedet. I Trysil er jo hele 70% av gjestene fra andre land enn Norge!, sier Turid Backe-Viken.

 

 

 

About hkp