TRAVELMATCH 2013 ARRANGERES I JANUAR

Den profesjonelle bransjeworkshopen TravelMatch blir gjennomført også i 2013, til tross for at publikumsmessen Reiseliv ikke blir arrangert. Opprinnelig var TravelMatch nær knyttet opp mot Reiseliv, og workshopen representerte en videreføring og profesjonalisering av de tidligere fagdagene på messen. Nå blir TravelMatch en rendyrket B2B workshop for profesjonelle aktører i bransjen.
I 2013 arrangeres TravelMatch torsdag den 10. januar i Oslo Kongressenter, og det forventes at et betydelig antall selgere av reiser til og opphold i utlandet vil delta for å treffe norske kjøpere og distributører av reiselivstjenester. Denne gangen arrangeres TravelMatch parallelt med og samlokalisert med HSMAI SMAI H Møtebørsen, og det forventes at dette samarbeidet vil tiltrekke seg et økt antall kjøpere til begge arrangementer.

Fokus på utgående reiseliv
TravelMatch retter seg mot utgående reiseliv, d.v.s trafikk fra det norske marked til destinasjoner i andre land. På TravelMatch 2012 var aktører fra Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika og Sør-Amerika representert, og det forventes en tilsvarende deltagelse også denne gangen. Selgerne vil i hovedsak representere nasjonale turistkontorer, destinasjonsselskaper, incoming agenter, flyselskaper, rederier og muligens hotellkjeder.

TravelMatch er et arrangement for profesjonelle aktører i bransjen. Kjøpere som inviteres til arrangementet vil i første rekke være reisebyråer, turoperatører, eventselskaper, incentive-operatører og andre profesjonelle aktører som pakker og/eller selger reiser til kunder i privat- og bedrifts-/organisasjonsmarkedet. Også profesjonelle innkjøpere i form av møteplanleggere, reisekonsulenter i firmaer og organisasjoner o.l. vil kunne delta.
Sentral arena for norske reiselivsaktører
Med den størrelsen arrangementet har, og de selgere som deltar på TravelMatch, vil dette være en svært viktig møteplass for norske aktører som vil skaffe seg informasjon, oversikt, kontakter og diskutere konkrete prosjekter og avtaler. Her har man muligheter for en ”one stop shopping”, i og med at man finner et stort utvalg av ulike typer aktører fra en rekke land.
Arrangementet legges opp som en strukturert workshop, med forhåndsavtalte møter a 15 minutters varighet. Det vil også bli lagt opp til en eller to sekvenser med ”fri flyt”, der aktørene kan gå rundt og fritt kontakte de selgerne de ønsker uten noen forhåndsavtale.
HSMAI Møtebørsen, som i første rekke markedsfører selgere av reiselivstjenester i Norge og andre nordiske land, vil foregå parallelt og koordinert på samme sted (Oslo Kongressenter). I og med at begge arrangementene henvender seg til mer eller mindre samme kjøpergrupper, vil nytteverdien ved å delta være enda større for de norske aktørene.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Arne Sundt-Bjerck, arne@asbconsult.no

 

 

About hkp