TURISME REDUSERER FATTIGDOM

Mer enn halvparten av verdens fattigste land ser på turisme som en effektiv innfallsport til å delta i den globale økonomien og redusere fattigdommen. For å hjelpe landene med dette, samarbeider UNWTO (UN World Tourism Organization) og syv andre FN-organer og –  programmer for å få fart på turismen som verktøy for utvikling.

Turisme blir stadig viktigere, og har kanskje det største potensialet for vekst, sysselsetting, inntekt og omsetning for verdens utviklingsland. Turisme er enten den viktigste eller nest viktigste kilde for eksportinntekter i 20 av de 48 minst utviklede landene (Least Developed Countries – LDC) og oppviser kraftig vekst i 10 andre land. Turisme er blitt den viktigste maskinen for sosioøkonomisk  vekst for mange land og er et satsingsområde for de fleste landene i LDC-gruppen.

De syv FN-organene og -programmene UNWTO samarbeider med i UN Steering Committee on Tourism for Development (SCTD) er: International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), UN Development Programme (UNDP), UN Industrial Development Organization (UNIDO), UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) og the World Trade Organization (WTO).

En av de første aktivitetene til denne samarbeidskomitéen er et spesielt turisme-event på The Fourth UN Conference on Least Developed Countries (LDC-IV), som skal holdes i Istanbul 10. Mai.

Foto: Wilderness Travel

About hkp