VARIABELT FOR STORBY-HOTELLENE I JULI

Sammenlignet med fjorårets julimåned er det svært blandede resultater i byene og destinasjonene i oversikten til Benchmarking Alliance. Samlet er etterspørselsøkningen større enn tilbudsveksten, men enkelte byer trekker ned. I tillegg gjør kapasitetsøkningene sitt til at belegget faller enkelte steder.

Peter Wiederstrøm – Wiederstrøm Hotel Consulting

Her er noen funn fra julistatistikken til Benchmarking Alliance:

Oslo*-hotellene solgte 7,8 % flere rom enn i juli ifjor. Betydelige kapasitetsøkninger gjorde imidlertid at belegget holdt seg uforandret på 57,3 % . Romprisene** steg med 2,9 % til NOK 686 mens RevPAR*** steg med 3 % til NOK 393.

– i Bergen gikk belegget ned med 2,9 % til 83,1 %, primært grunnet nedgang i etterspørselen. Prisene steg med 6,3 % til NOK 936 og RevPAR økte med 3,1 % til NOK 778.

Kristiansand topper både pris- og beleggslisten (og dermed også best RevPAR). Dyreparken + juli er gull verd for hotellene. Belegget økte med 3,9 % til 89,1 %. Prisene falt med 1,7 %, men NOK 1.211 er et ”hav” foran nr. 2 på listen – Bergen (NOK 936). RevPAR havnet opp 2,1 % til smått fantastiske NOK 1.078.

– Hotellene ved Gardermoen oppnådde en rompris på NOK 589 – knapt halvparten av det Kristiansand fikk bokført. Belegget steg med pene 12,5 %, men likevel stod nesten halvparten av alle hotellrommene ved landets hovedflyplass tom i juli. Belegget endte på 52,2 % og RevPAR på NOK 308.

Trondheimshotellene**** merket effekten av de store kapasitetsøkningene, for belegget falt til 55,9 % (-10,4 %) tross økt etterspørsel. Prisene falt med 1,5 % til NOK 651, mens RevPAR gikk ned 11,7 % til svake NOK 364.

– I Stavanger***** opplevde hotellene en liten etterspørselsøkning, men denne ble ”spist opp” av kapasitetsøkningene. Dermed falt belegget noe (ned 4,3 % til 63,6 %). Prisene økte med 2,4 % til NOK 801, mens RevPAR falt med 2 % til NOK 510. Stavanger har normalt høyest RevPAR i landet, men juli er slik sett alltid en svak måned for stor-Stavanger.

– I Tromsø falt både belegg (ned 2,2 % til 65,7 %), priser (ned 2,5 % til NOK 659) og dermed også RevPAR (ned 4,7 %) til NOK 433. Etterspørselsnedgang er årsak til beleggsfallet.

Bodø-hotellene hadde en veldig svak utvikling i RevPAR. Den falt med hele 15,1 % til NOK 455. Dette var både beleggsfall (-7 %) og prisnedgang (-8,7 %). Prisene endte på NOK 621, belegget på 73,3 %.

 

(*)           Oslo med omegn (bl.a. Lørenskog, Ski, Kolbotn, Asker og Bærum)

                     

(**)        Med rompris menes her losjiinntekt per solgte rom eks. MVA. Frokost og ”moms” er altså ikke med.

(***)      RevPAR er et mye brukt nøkkeltall innen hotell. Det står for Revenue per Available room, på norsk sier vi losjiinntekt per tilgjengelige rom. Tallet kan gi en indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift.

Det fremkommer ved at man multipliserer rompris med rombelegg.

(****)    Trondheim er inkl Værnes (Stjørdal kommune)

(*****) Stavanger er inkl. Sandnes, Sola og Jæren

 

Foto: Kristiansand topper både pris- og beleggsstatistikken i juli./

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

About hkp