VEKST FOR RICA HOTELS – EKSPANSJONEN FORTSETTER

I et marked preget av sterk konkurranse, viser Rica Hotels vekst både i omsetning og resultat. Resultat før skatt i 2010 ble et overskudd på NOK 110 mill. mot et overskudd på NOK 104 mill. i 2009.

Driftsinntektene økte med 6% fra NOK 2.100 mill. i 2009 til NOK 2.224 mill. i 2010. Driftsresultatet ble et overskudd på NOK 110 mill. i 2010, som er på nivå med 2009.

 Tall i MNOK          2010       2009    Endring

Driftsinntekter        2.224      2.100       6%

Driftsresultat             110         110       0%

Resultat før skatt      110         104       6 %

Driftsåret 2010 var et godt år, og Rica Hotels viser en god omsetningsvekst med en positiv utvikling i både pris og belegg.

Når en vet at regnskapet er belastet med kostnader knyttet til oppstart av to nye bedrifter, Rica Hotel G20 og Rica Airport Hotel, Sola, samt etablering av ny romfløy ved Holmenkollen Park Hotel Rica, er styret godt fornøyd med inntekts- og resultatutviklingen. Tegnene så langt i det nye driftsåret er at Rica styrker resultat og posisjon ytterligere.

Rica Hotels er inne i den mest ekspansive perioden i selskapets historie. Etter å ha tatt ibruk ca 450 nye hotellværelser gjennom 2010 og starten av 2011, vil det i perioden frem til utgangen av 2013 ferdigstilles prosjekter som gir en tilvekst på ca. 900 hotellværelser og ytterligere konferansekapasitet.

Gjennom denne posisjoneringen, samt fortsatt sterkt fokus på kvalitet, er styret sikker på at Rica Hotels vil styrke sin markedsposisjon og være en preferert leverandør i mange år fremover.

About hkp