VERDISKAPNINGEN FRA LAKSETURISMEN KAN FORDOBLES

5 Laksefiske landbruksminister Dale i-stjordalselva-f-snoOmsetningen i laksefisket i Norge er i dag NOK 1,2 – 1,3 milliarder, ved bedre tilrettelegging, utvikling av tilleggstjenester m.m., kan verdiskapingen innen laksefisket i elvene økes til NOK 2 – 3 milliarder. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er viktig å kombinere verdien på laksen som går opp i vassdragene, med ulike tilbud om fiske, andre naturaktiviteter, overnatting, kurs og servering langs elvene. – Dermed blir det mye mer omsetning for hver laks. Dette er også et godt eksempel på næringsutvikling som bygger på privat eiendomsrett – som jeg mener er en av bærebjelkene i distriktene våre, sier Dale til Nationen.

– Det er et stort potensiale for vekst i laksefisketurismen, men det må være markedet som styrer. Mitt utgangspunkt er at landbruket i størst mulig grad må stå på egne ben. Politikken må legge tilrette for at folk skal finne det lønnsomt å utnytte de naturressursene de har, for å skaffe seg egen næring i tradisjonelt jordbruk og i tilleggsnæringer, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dale har nylig besøkt Hembre Gård ved Stjørdalselva for å gjøre seg bedre kjent med villaks som næring. Det var Norske lakseelver som inviterte, og Dale fikk orienteringer fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Gaula Fiskeforvaltning og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT). Hembre Gård har lange tradisjoner for å ta imot fiskere fra hele verden. Mellom 120 og 140 fiskere er innom hvert år. Det er gjester fra Norge, Sverige, England, Danmark, Sveits, Tyskland, Spania, Nederland og Frankrike. De har ca 6000 overnattinger i året, rundt 1400 – 1500 av disse er tilknyttet laksefisket. Omsetningen på laksegården var i 2015 NOK 1,4 millioner, i tillegg driver gården campingplass.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

About hkp