VI MÅ NÅ I STØRRE GRAD BRUKE PRISMEKANISMEN FOR Å SPRE TURISTTRAFIKKEN

nett-bergen-_d1p4729t4– Det har vært et enormt trykk her på Vestlandet i sommer. Alle i bransjen jeg snakker med smiler og melder om “fullt hus”. Det meste har gått veldig bra i sommer, nå bør vi i større grad bruke hele året for å få vekst og utvikling i turismen. I juni, juli og august trenger vi i større grad å bruke prismekanismen, for å oppfordre til en større spredning av trafikken. Dette blir en av de store utfordringene nå, sier Kristian B. Jørgensen, adm. dir. i Fjord Norge.

– Det har generelt sett vært meget bra trafikk på hele Vestlandet i sommer. Det er særlig utenlandsmarkedet som øker for oss. Både Tyskland og Nederland vokser sterkt, også Frankrike, Spania og Italia utvikler seg fantastisk bra. USA fortsetter veksten og Asia fortsetter med eventyrlig gode tall, ikke minst Kina. Mange europeere velger nå å reise nordover istedenfor sydover, på grunn av terrorfaren, men det er ikke bare det som er incentivet, det er en stor oppdemmet reiselyst mot nord, kombinert med en relativt svak norsk krone.

Vi har en god vekst på hotellovernattinger fra utlandet, men veksten på overnatting i campinghytter er tre ganger så stor. Det ser ut som campinghytter er tilbake som et godt alternativ til hotell.

På Vestlandet har vi har hatt vekst fra internasjonale markeder i alle de siste seks årene. Ifjor hadde vi kraftig vekst og opplevde vårt beste år noensinne, iår er veksten enda større og dette blir desidert det beste året noensinne.

Jeg har inntrykk av at det er en generell erkjennelse på Vestlandet at enten det dreier seg om landbasert turisme eller cruise, så må vi ha en bedre strategisk plan rundt vekstutviklingen. Handler det bare om kvantitet, eller kanskje etterhvert noe mer om kvalitet og lønnsomhet. Fortsatt er det behov for mer kvantitet visse deler av året, men spesielt i de pressede sommermånedene er fokus på lønnsomhet.

Det er blitt mer forståelse for at vi må ha en mer gjennomdiskutert strategi rundt den veksten vi opplever i reiselivet, i form av spredning i forhold til tidsperioder. Vi må bruke prismekanismen i større grad og også i forhold til f.eks. beredskapsaspektet, som er blitt stadig viktigere.

Frem til iår har det vært om å gjøre å ha en kritisk masse med turister som har vært stor nok til å oppnå lønnsomhet, men veien videre, også når vi ser på prognoser for veksten i reiselivet globalt, tyder på at vi enkelte steder i enkelte perioder er kommet over den kritiske massen. Nå handler det egentlig mer om “smart business”, å utnytte den massen turister vi henter inn for å sikre bedre lønnsomhet både lokalt og regionalt, sier Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge.

Foto: VisitNorway

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR.

About hkp