VIL VOKSE MED 2 MILLIARDER PÅ 3 ÅR

Innen utgangen av 2020 skal NHO Reiseliv Innkjøpskjeden ha nådd fem milliarder kroner i varekjøp, opp fra vel tre milliarder kroner i dag.

Siden 2010 har innkjøpsvolumet økt med 11 prosent i snitt hvert år, mens medlemsmassen har økt med åtte prosent i året i gjennomsnitt.

Før kalenderen viser 2021, er innkjøpskjedens mål å ha 3500 medlemsbedrifter og fem milliarder kroner i varekjøp.

– Vi tar flere grep for å nå målet. Vi utvider teamet og får inn flere sultne og motiverte mennesker i det ytre salgsapparatet vårt. Vi skal ha et tettere samarbeid med matvareindustrien, og vi skal pleie den eksisterende medlemsmassen bedre. Informasjons- og kommunikasjonsflyten skal styrkes, og medlemmene kommer til å oppleve at de får bedre oppfølging, sier nasjonal salgsleder Javvad Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Innkjøpskjeden ble startet for å skape konkurranse i markedet, og for at også små og mellomstore bedrifter skal få gode innkjøpsbetingelser. I dag har NHO Reiseliv Innkjøpskjeden markedsandeler på alt fra 7 til 36 prosent rundt om i regionene.

– Potensialet for vekst er stort i alle regioner. Vi har en sterk forhandlingsposisjon overfor leverandørene, og medlemmene skal føle seg trygge på at det er hos oss de får de beste avtalene. Vi skal være medlemseid- og styrt, vi skal alltid konkurranseutsette markedet til medlemmenes fordel, og vi skal være grossistnøytrale, sier Latif.

Bilde: NHO Reiseliv Innkjøpskjedens nye markedsstrategi for årene 2018-2020, ble presentert for 200 leverandører på Moxy Oslo X på Hellerudsletta mandag.

About hkp